Узагальнюючий урок за темою “Механічний рух”1-й семестр

МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА

1. Механічний рух

Урок 13/13

Тема. Узагальнюючий урок за темою “Механічний рух”

Мета уроку: узагальнити вивчений з теми “Механічний рух” навчальний матеріал.

Тип уроку: урок закріплення знань.

План уроку

Контроль знань

15 хв.

Самостійна робота № 5 “Механічні коливання. Звук”

Закріплення вивченого матеріалу

30 хв.

1. Розв’язання тестових задач.

2. Розв’язання якісних задач

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕТАПУ УРОКУ ПО ЗАКРІПЛЕННЮ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

На цьому етапі вчителеві необхідно узагальнити вивчений матеріал за темою “Механічний рух”.

Формуванню розуміння цієї теми найбільшою мірою сприяє розв’язання якісних і розрахункових завдань.

Для цього необхідно ретельно підібрати завдання й виробити продуману методику роботи з ними. Особливу увагу слід приділити усвідомленню учнем всіх етапів роботи із задачами – тільки це може викликати в нього інтерес до розв’язання задач і, як наслідок, досягти успіхів, перетворивши “негативний імідж”

задач на “позитивний”.

Бажано складати задачі так, щоб правильність отриманих числових значень учень міг оцінити за допомогою здорового глузду й життєвого досвіду, а не тільки порівнюючи їх з “правильними” наприкінці підручника або задачника.

На даному уроці, узагальнюючи вивчений матеріал, можна запропонувати учням задачі у вигляді тестів. Розглянемо кілька прикладів таких завдань.

1). Розв’язання тестових завдань

Можна запропонувати вчителеві таку методику роботи із класом. Учням дається ситуаційне питання, при цьому відповідати може не один учень, а весь клас: якщо учні вважають твердження правильним, то піднімають догори палець, якщо ж вони вважають дане твердження неправильним, то піднімають догори кулачок. У такий спосіб працює не один учень, а весь клас. Крім того, якщо частина учнів на те саме твердження піднімали пальчик, а частина учнів – кулачок, то виникає дискусія: хто ж з них має рацію? Заслухавши пояснення однієї й іншої групи учнів, знаходимо спільно правильну відповідь.

1. Шлях, що пройшло тіло, – це…

А…лінія, уздовж якого рухається тіло;

Б…довжина ділянки траєкторії;

В…відношення часу руху тіла і його швидкостей;

Г…відношення швидкості руху тіла й часу руху.

2. Велосипедист їде по прямому шосе зі швидкістю 10 м/с. Швидкість вітру 2 м/с. Виберіть правильне твердження.

А Якщо вітер попутний, то швидкість вітру відносно велосипедиста дорівнює 12 м/с.

Б Якщо вітер зустрічний, то швидкість вітру відносно велосипедиста дорівнює 8 м/с.

В Точка на ободі колеса велосипеда здійснює криволінійний рух.

Г 1 км велосипедист проїде за 10 хв.

3. Довжина хвилинної стрілки баштових годинників дорівнює З м. Виберіть, які з наведених чотирьох тверджень правильні, а які – неправильні.

А Період обертання хвилинної стрілки 12 год.

Б За 1 год. кінець стрілки пройде шлях, менший 20 м.

В Кінець стрілки рухається зі швидкістю, меншою за 0,6 см/с.

Г За добу кінець хвилинної стрілки пройде шлях, більший за 450 м.

4. Період коливань математичного маятника…

А…залежить від довжини нитки;

Б…залежить від маси вантажу;

В…залежить від амплітуди коливань;

Г…не залежить від земного притягання.

5. Гойдалка рухалася із крайнього лівого положення в крайнє праве протягом 2 с. Виберіть, які з наведених чотирьох тверджень правильні, а які – неправильні.

А Період коливань 4 с.

Б Частота коливань 2 Гц.

В Якщо відпустити гойдалку, то її коливання будуть незатухаючими.

Г Якщо довжину мотузки, на якій висить гойдалка, зменшити вдвічі, то період коливань також зменшиться вдвічі.

Відповіді:

1

2

3

4

5

Б

В

Б В Г

А

А

2). Розв’язання якісних завдань

1. Наведіть приклади, коли траєкторія може бути відома ще до початку руху.

2. Які основні властивості математичного й пружинного маятників? Де їх використовують? Що спільного у пружинного й математичного маятників?

3. Чому звучання симфонічного оркестру зовсім різне в концертному залі й на відкритому повітрі?

4. Галілео Галілей використав свій пульс для вимірювання часу. (Триста років тому секундомірів не було). Чи зможете ви визначити, чи рівномірно рухається поїзд на даній ділянці, чи ні, використовуючи свій пульс? Як це зробити?

5. Як використовують ультразвукові хвилі тварини, показані на рисунку? Розкажіть про це докладніше.

Узагальнюючий урок за темою Механічний рух


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Розбір слова за будовою приклади.
Ви зараз читаєте: Узагальнюючий урок за темою “Механічний рух”