УЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ У ПРИКМЕТНИКАХ

Мета: ознайомити учнів з правописом прикметників чоловічого і середнього роду з основою на м’який приголосний у родовому, давальному і місцевому відмінках однини, в родовому та орудному відмінках у прикметниках жіночого роду з основою на м’який приголосний; розвивати мовленнєвий слух; виховувати старанність.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Встали, дітки, всі рівненько,

Посміхнулися гарненько,

Настрій на урок взяли,

Працювати почали.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Каліграфічна хвилинка

Вивчайте

мову українську –

Дзвінкоголосу, ніжну, чарівну,

Прекрасну, милу і чудову,

Як материнську пісню колискову.

– Підкресліть синоніми.

– Прикметник материнську розберіть за будовою.

2. Робота за картками індивідуального опитування

Картка 1

– Утворіть словосполучення. Виділіть суфікси.

(чумак) шлях – …

(Україна) слово – …

(козак) діти – …

(Запоріжжя) Січ – …

Картка 2

– Прочитайте текст.

– Запишіть, вставляючи суфікси – ськ-, – зьк-, – цьк-.

У вій…овій музиці україн…их козаків була поширена дерев’яна труба, що звалась

сурмою, або коза…ою трубою. Це був сигнальний інструмент війська Запорі…ого.

Картка 3

– Від іменників утворіть прикметники – назви областей із суфіксами – ськ-, – зьк – за зразком.

Зразок. Харків – Харківська область.

Полтава – …

Донецьк – …

Суми – …

Херсон – …

Ужгород – …

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми розглянемо вживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках чоловічого, жіночого та середнього роду; дізнаємося, у яких відмінках це відбувається.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. “Попрацюймо разом!”

– Запишіть словосполучення у родовому, давальному і місцевому відмінках однини.

Р. в.

Д. в.

М. в.

Чудовий ранок –

Осінній ліс –

Домашнє завдання –

– Позначте закінчення прикметників.

– На який приголосний (твердий чи м’який) закінчується основа прикметників?

– Поясніть, коли з’являється знак м’якшення у закінченнях записаних вами прикметників?

2. Пояснення вчителя

– У прикметниках чоловічого і середнього роду з основою на м’який приголосний у родовому, давальному і місцевому відмінках однини перед закінченням пишеться знак м’якшення.

3. Колективна робота

– Провідміняйте словосполучення: гарна погода; давня дружба.

– У яких відмінках у прикметниках жіночого роду однини перед закінченням уживається знак м’якшення? (У прикметниках жіночого роду з основою на м’який приголосний у родовому й орудному відмінках однини перед закінченням пишеться знак м’якшення.)

4. Первинне закріплення

– Спишіть речення, ставлячи прикметники, подані в дужках, у родовому відмінку однини.

З (ранній) ранку до (пізня) ночі гудуть в полі трактори. Проміння (вечірнє) сонця освітлювало соснові верхівки. Село розташувалося біля (сосновий) лісу.

– Поясніть уживання знака м’якшення у закінченнях прикметників.

5. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота

– Прочитайте речення. Прикметники, подані в дужках, запишіть у потрібній формі.

– Визначте відмінок прикметників.

1 варіант

На (останній) уроці у нас була фізкультура.

Від (літня) спеки аж дихати важко.

Школярі задоволені (вчорашня) екскурсією.

2 варіант

У (сусідній) будинку живе моя подруга.

За (передня) партою сидить Павлик.

Оленка прикрасила букет (синя) стрічка.

2. Робота в парах

– Прочитайте запитання.

– Напишіть відповіді, використовуючи словосполучення, подані у дужках.

– Визначте відмінок прикметників.

– Звідки до нас прийшли діти? (Сусіднє село)

– Коли поверталися з роботи косарі? (Пізній вечір)

– Після чого настав ранок? (Коротка літня ніч)

– Де відпочивала сім’я влітку? (Синє море)

– До чого прислухався син? (Дружня порада)

3. Пояснювальний диктант

Одного (літній) ранку я прокинувся від (ласкавий) (сонячний) проміння. У моє вікно дивилося (вранішній) сонце. На (синій) небі не було жодної хмаринки. Через відчинене вікно до мене долинув мелодійний спів пташок. У порожній кімнаті було тихо і затишно. Лише запах (духмяний) (житній) хліба нагадав мені, що вранці на кухні господарювала мама.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

– Що нового дізналися на уроці?

– У яких відмінках у прикметниках чоловічого та середнього роду пишемо знак м’якшення?

– У яких відмінках у прикметниках жіночого роду пишемо знак м’якшення?

– Для чого нам потрібно це знати?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Значення покритонасінних у природі та житті людини.
Ви зараз читаєте: УЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ У ПРИКМЕТНИКАХ