В історії української економічної думки відома теорія кооперації М. Тугана-Барановського


Історія економічних вчень

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.)

В історії української економічної думки відома теорія кооперації М. Тугана-Барановського. Розкрийте її зміст

Туган-Барановський зробив величезний внесок у дослідження історії, теорії і практики кооперативного руху. Він став одним з основоположників кооперативної теорії. Серед багатьох праць із цієї тематики варто виділити головне його дослідження – “Соціальні основи кооперації” (1919 р.), в якому український вчений здійснив глибокі теоретичні узагальнення

цієї проблеми, поєднав світовий і вітчизняний досвід. Наукові ідеї і практичні рекомендації названої праці набули визнання в усьому світі, справили істотний вплив на подальшу еволюцію кооперативної теорії.

На думку Тугана-Барановського, кооперовані підприємства – єдина форма господарської організації, що виникла в результаті свідомої діяльності певних соціальних груп населення з метою вдосконалення наявної системи господарювання. Якщо розвиток підприємницької, тобто капіталістичної, форми господарювання є процесом природним, об’єктивним, то розвиток кооперації, як вважав дослідник, започатковується

внаслідок впливу на ринкове суспільство соціалістичного ідеалу, сутність якого полягає в прагненні до економічної рівності всіх членів суспільства і соціальної справедливості на основі заперечення приватної власності.

З цього приводу вчений зазначав, що кооперація за внутрішньою економічною природою має багато спільного з капіталістичним підприємництвом, однак вона є підприємництвом некапіталістичного типу. Капіталістичне підприємництво здійснюється заради прибутку, а кооперативне, за йогопереконанням, ніколи не має на меті тільки наживу. В боротьбі з капіталістичними принципами підприємництва Туган-Барановський вбачав сутність кооперативного руху. Кооперація служить не підприємцям, а тим, хто страждає від їх експлуатації. Кооперація, на думку українського економіста, стає формою захисту трудящих від натиску капіталу. З капіталістичним підприємництвом як типом господарської організації суспільства може боротись тільки кооперативне. Кооперація економіки – це боротьба за новий соціальний устрій мирними засобами, без насильства.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Морфологічний розбір прикметника.
Ви зараз читаєте: В історії української економічної думки відома теорія кооперації М. Тугана-Барановського