Валютні відносини

Валютні відносини – сукупність економічних відносин між країнами, юридичними і фізичними особами, міжнародними економічними, фінансово-кредитними організаціями, пов’язані з іншими формами міжнародних економічних відносин та функціонуванням і розвитком національних і світових грошей, а також поступовою глобалізацією товарно-грошових відносин у межах світового господарства. Провідну роль у цій системі відіграють відносини економічної власності, пов’язані з купівлею – продажем валюти, отриманням кредиту та ін. Такі відносини

є економічною формою валютної системи, тому в них виділяють інші підсистеми (див. Валютна система). В. в. поділяють на національні, світові та регіональні. Національні В. в. – це сукупність економічних відносин, за допомогою яких здійснюється міжнародний платіжний обіг, формуються та використовуються валютні ресурси, необхідні для функціонування економіки країни. Вони є складовою грошової системи країни, відносно самостійні й виходять за національні межі. Національні В. в. тісно пов’язані з регіональними та світовими В. в., закріпленими міждержавними угодами. Характер функціонування і стабільність світових
В. в. залежать від економічної могутності провідних країн світу та їх участі в економічному поділі світу. Зв’язок світових В. в. із національними здійснюється через національні банки та міжнародні фінансово-кредитні інститути, які обслуговують та регулюють В. в., і виявляється в міждержавному валютному регулюванні та координуванні валютних політик країн. Регіональні В. в. розвиваються в межах регіональних економічних угруповань типу ЄС. Наслідком невідповідності між зростанням значення і надійністю механізму функціонування і розвитку міжнародних В. в. є валютні кризи та потрясіння.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Розбір числівник.
Ви зараз читаєте: Валютні відносини