Велика буква і лапки у власних назвах – Іменник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Іменник

Велика буква і лапки у власних назвах

1. З великої букви пишуться:

А) імена, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська людей: ПАвло МИхайлович ГУбенко (Остап Вишня), ЯРослав МУдрий, але донжуан, меценат, рентген (загальні назви);

Б) назви божеств і міфологічних істот: ГОсподь, БОг, МАти БОжа, ІСус ХРистос, СИн БОжий, СВятий ДУх, БУдда, АРтеміда, КИй, ЛИбідь;

В) клички свійських тварин, назви дійових осіб у художніх творах: БОбик, МУрка, ГНідко, ДІд МОроз (казковий персонаж), але Дід-мороз, баба-яга,

русалка (не дійові особи окремих творів); ВІтер, ФІлософ (персонажі байки Г. Сковороди), МАвка;

Г) назви найвищих державних українських і міжнародних установ і посад: ВЕрховна РАда УКраїни, КАбінет МІністрів УКраїни, КОнституційний СУд УКраїни, ПРезидент УКраїни, РАда БЕзпеки;

Г) астрономічні назви, крім родових позначень, назви сортів рослин у спеціальній літературі: ЧУмацький ШЛях, сузір’я МАлої ВЕдмедиці, комета ГАллея, СНіговий кальвіль, але антонівка, угорка (в загальному вжитку);

Д) географічні назви, крім слів море, острів, гора, озеро й под.: БІловезька ПУща, ЗЕлений ГАй, ЧОрне море, КРимський півострів,

мис АЙя;

Е) назви вулиць, проспектів, майданів, парків, залізничних, морських і под. шляхів, крім родових позначень: Вулиця 23 СЕрпня, проспект ПЕремоги, майдан НЕзалежності, МОлодіжний парк, СІмферопольська автострада;

Є) назви груп або союзів держав і найвищих міжнародних організацій: СПівдружність НЕзалежних ДЕржав, ЄВропейське ЕКономічне Співтовариство, ВСесвітня РАда МИру, ОРганізація ОБ’єднаних НАцій;

Ж) назви держав і автономних адміністративно-територіальних одиниць (усі слова), автономних областей та округів, країв, областей, районів (тільки перше слово): РОсійська ФЕдерація, РЕспубліка БІлорусь, СОціалістична РЕспубліка В’єтнам, СПолучені ШТати АМерики, СУмська область, КИївський район, СЛобожанщина, а також БАтьківщина (= вітчизна).

2. З великої букви пишеться тільки перше слово:

А) у назвах державних, партійних, громадських установ і організацій, міністерств України й інших держав, а також найважливіших документів: НАціональна гвардія і ЗБройні сили України, НАціональний банк і МІністерство фінансів України, ДЕмократична партія України, АКт проголошення незалежності України;

Б) у назвах установ місцевого значення: ХАрківський міський відділ народної освіти;

В) у повних назвах заводів, виробничих об’єднань, підприємств, наукових і навчальних закладів, кінотеатрів, парків, клубів і т. ін.: ХАрківський турбінний завод, КНижкова палата, КИївський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, ДЕржавний музей українського образотворчого мистецтва;

Г) у назвах художніх творів, наукових праць, газет, журналів (назва береться в лапки): Роман “ЛЮдина і зброя”, фільм “ТіНі забутих предків”, журнал “УКраїнська мова в школі”, але АПостол, БІблія, ЄВангеліє, КОран, ПСалтир, ЧАсослов (без лапок);

Г) у назвах пам’яток архітектури, храмів, історичних епох, подій, знаменних дат, а також релігійних свят і постів: ПЕчерський монастир, ПОкровський собор, ВІтчизняна війна, ДЕнь незалежності України, НОвий рік, БЛаговіщення, ВЕликдень, ПОкрова, РІздво, УСпіння, ВЕликий піст, МАсниця, ПЕтрівка, СПасівка;

Д) у назвах орденів, відзнак: медаль “ЗА відвагу”.

3. З великої букви пишуться скорочені назви одиничних установ, організацій: УКрінформ, ДЕржкомнафтогазпром, але сільгоспінститут, житлкооператив.

4. Великими буквами пишуться абревіатури, утворені з початкових букв власних і загальних імен: СНД, УТ, МАГАТЕ, АТС, ТЕЦ, до ВАКУ.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Способи орієнтування тварин презентація.
Ви зараз читаєте: Велика буква і лапки у власних назвах – Іменник