ВЕЛИКЕ І МАЛЕ КОЛА КРОВООБІГУ – КРОВООБІГ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я


Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

КРОВООБІГ

ВЕЛИКЕ І МАЛЕ КОЛА КРОВООБІГУ.

Усі артерії, вени й капіляри в організмі людини об’єднуються в два кола кровообігу: велике та мале. Велике, або тілес­не, коло кровообігу служить для доставки всім органам і ткани­нам тіла поживних речовин і кисню. Воно починається в лівому шлуночку серця, куди з лівого передсердя поступає артеріальна кров. З лівого шлуночка виходить аорта, від якої відходять артерії, що йдуть до всіх органів і тканин тіла і розгалужуються в їх товщі аж до

артеріол і капілярів – останні переходять у венули й далі у вени. Через стінки капілярів відбувається обмін речовин і газообмін між кров’ю і тканинами тіла. Артеріальна кров, що тече в капілярах, віддає поживні речовини й кисень і одержує продукти обміну та вуглекислоту. Вени зливаються в два великі стовбури – верхню і нижню порожнисті вени, які впадають в праве передсердя, де і закінчується велике коло кровообігу. Допо­вненням до великого кола є третє (серцеве) коло кровообігу, яке обслуговує саме серце. Воно починається вінцевими артеріями серця, що виходять із аорти, і закінчується венами серця. Останні зливаються
у вінцевий синус, який впадає у праве передсердя, а решта найдрібніших вен відкривається безпо­середньо в порожнину правого передсердя і шлуночка.

ВЕЛИКЕ І МАЛЕ КОЛА КРОВООБІГУ   КРОВООБІГ   ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВЯ

Рис. 93. Схема кровообігу: 1 – аорта; 2 – печінкова артерія; 3 – кишка артерії; 4 – сітка капілярів великого кола; 5 – ворітна вена печінки; 6 – печінкова вена; 7,8 – нижня і верхня порожнисті вени; 9 – праве передсердя; 10 – правий шлуночок; 11 – легенева артерія; 12 – капілярна сітка малого кола; 13 – одна з 4 легеневих вен; 14 – ліве передсердя; 15 – лівий шлуночок; 16 – лімфатична сітка верхньої і нижньої частини тіла; 17 – верхній і нижній лімфатичні протоки. Стрілками позначено напрямки руху крові.

Мале, або легеневе, коло кровообігу починається в пра­вому шлуночку серця, звідки виходить легеневий стовбур, який поділяється на праву та ліву легеневі артерії, а останні розгалужуються в легенях на артерії, перехідні в капіляри. У капілярних сітках, які обплітають альве­оли, кров віддає вуглекислоту і збагачується киснем. Збагачена киснем артеріальна кров надходить з капілярів у вени, які, злив­шись у чотири легеневі вени (по дві з кожного боку), впадають у ліве передсердя, де і закінчується мале (легеневе) коло кровообігу.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Визначити якісну реакцію на карбонат-іон.
Ви зараз читаєте: ВЕЛИКЕ І МАЛЕ КОЛА КРОВООБІГУ – КРОВООБІГ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я