ВЕСТИБУЛЯРНИЙ АПАРАТ – БУДОВА І ФУНКЦІЇ ОРГАНУ СЛУХУ – АНАЛІЗАТОРИ. ОРГАНИ ЧУТТЯ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’ЯДовідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

АНАЛІЗАТОРИ. ОРГАНИ ЧУТТЯ

БУДОВА І ФУНКЦІЇ ОРГАНУ СЛУХУ

ВЕСТИБУЛЯРНИЙ АПАРАТ

Вестибулярний апарат (від лат. vestibulum – переддвер’я, вхід) сприймає зміну положення голови та тіла в просторі та на­прям руху тіла. Рецептори вестибулярного апарату знаходяться в лабіринті – у півкруглих каналах і двох мішечках – овальному і круглому. Вестибулярні чутливі клітини ссавців і людини утво­рюють п’ять рецепторних областей – по одній в півкруглих кана­лах, а також в овальному

та круглому мішечках. Подразником рецепторів півкруглих каналів є прискорений рух, а рецепторів, що знаходяться в мішечках, тобто отолітових органах, – зміна голови щодо напряму сили гравітації та лінійне прискорення.

Півкруглі канали розташовуються в трьох взаємно перпенди­кулярних площинах, усередині яких є перетинковий канал. Усе­редині нього і між внутрішньою стороною кісткового лабіринту і зовнішньою оболонкою перетинкового знаходиться рідина. Зміна положення тіла в просторі приводить до руху рідини, що порушує рецепторні клітини, які знаходяться тут.

Отолітовий апарат має наступну будову

(рис. 116). У мішеч­ках розташовуються рецепторні клітини, від яких відходять во­лоски; простір між ними заповнений желеподібною масою. По­верх неї знаходяться отоліти (від грец. us, род. відмінок otos – вухо і lithos – камінь), або статоліти – кристали двовуглекис­лого кальцію. При зміні положення тіла вони чинять тиск на ре­цепторні клітини. У результаті їх механічного подразнення збу­джуються рецептори, і збудження передається в центральну нер­вову систему. Вестибулярний апарат тісно пов’язаний із вегетати­вною нервовою системою. Тому збудження вестибулярного апара­ту в літаку, на пароплаві, на гойдалках тощо супроводиться різ­ними вегетативними рефлексами: зміною артеріального тиску, дихання, секреції, діяльності травних залоз тощо.

Механізм сприйняття звуків. Звукові коливання, пройшов­ши через зовнішній слуховий прохід і ударяючись о барабанну перетинку, передаються слуховим кісточкам, через перетинку овального вікна – перилімфі і ендолімфі. Коливання ендолімфи викликає резонанс волокон певної довжини основної мембрани, який сприймається волосковими рецепторами. При цьому волос­кові клітини торкаються покривної мембрани, що приводить до виникнення в них збудження, яке передається по слуховому нер­ву. Механічна енергія коливань перетворюється на електричну енергію нервового збудження. Залежно від довжини звукової хвилі збуджуються різні рецептори: високі тони викликають коливання коротких волокон основної мембрани, низькі тони – довгих волокон. У скроневій частині кори переднього мозку від­бувається їх якісна оцінка.

ВЕСТИБУЛЯРНИЙ АПАРАТ   БУДОВА І ФУНКЦІЇ ОРГАНУ СЛУХУ   АНАЛІЗАТОРИ. ОРГАНИ ЧУТТЯ   ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВЯ

Рис. 116. Отолітовий апарат (а) і місце його локалізації у внутрішньому вусі (б): 1 – отоліти; 2 – отолітова мембрана; 3 – волоски рецепторних клітин; 4 – рецепторні клітини; 5 – опорні клітини; 6 – нервові волокна; 7 – півколові канали; 8 – овальний і 9 – округлий мішечки; 10 – завитка.

Гігієна слуху. Для збереження слуху шкірний покрив зовні­шнього вуха і особливо барабанну перетинку потрібно оберігати від ушкоджувальної дії різних чинників, перш за все від механіч­них пошкоджень. Необхідно регулярно мити вуха теплою водою з милом, оскільки разом з сіркою, що скопилася в слуховому про­ході, там затримується пил і мікроорганізми. Травмуючи дію на слуховий аналізатор, яка приводить до зниження або втрати слу­ху, мають дуже гучний звук, постійні шуми і особливо звукові коливання ультрависоких та інфранизьких частот. Тому для бо­ротьби зі шкідливим впливом цих чинників у виробничих умовах застосовується комплекс захисних заходів (індивідуальні проти-шумні навушники, спеціальне облицьовування приміщень, яке поглинає звук). Необхідно своєчасно лікувати простудні захворю­вання носоглотки, оскільки через слухову трубу в барабанну по­рожнину можуть проникати хвороботворні мікроорганізми, що викликають запальні процеси в органі слуху.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Будова клітини прокаріотів.
Ви зараз читаєте: ВЕСТИБУЛЯРНИЙ АПАРАТ – БУДОВА І ФУНКЦІЇ ОРГАНУ СЛУХУ – АНАЛІЗАТОРИ. ОРГАНИ ЧУТТЯ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я