Вибір теми наукового дослідження студентом вузу

Лісівництво

РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лекція 3. ОСНОВНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

У лісовій галузі, як і у багатьох інших, більшість задач, які потребують досліджень, виникають із потреб виробництва. Для визначення суті таких задач потрібна певна робота щодо їх формулювання і постановки, бо це визначатиме отриманий результат. Тому вибір теми наукового дослідження, магістерської, кандидатської роботи є важливим моментом у всьому комплексі робіт з проведення наукового дослідження.

3.1 Вибір теми

наукового дослідження студентом вузу

Професор П. Т. Приходько не без підстав підкреслює, що уміння правильно поставити перед собою наукову задачу, визначити актуальну тему – справа непроста, яка потребує високої компетенції дослідника. Уміло поставити задачу – це вже наполовину мати її рішення. Для цього мало однієї допитливості, а потрібно знати історію розвитку теми, витратити певний час на її осмислення, роздуми щодо суті поставленої задачі. У цьому питанні особливу роль відіграє керівник наукових досліджень, який може реально допомогти молодому досліднику, у тому числі студенту, правильно зорієнтуватися

у виборі теми дослідження.

Досвід показує, що більш ефективно проводяться наукові дослідження, коли вони виконуються групою дослідників. У даному випадку кожен із членів групи має якісь надбання, яких у інших немає, а в сумі це прискорює наукову роботу. Для студентів вузу такий варіант організації досліджень може мати місце, наприклад, у студентських наукових гуртках при кафедрах. Але при проведенні наукових досліджень за тематикою магістерських робіт, кандидатських дисертацій найчастіше дослідження виконується індивідуально.

Вибору теми наукового дослідження для дослідників – початківців допомагають наступні прийоми та способи: а) консультації з ученими та досвідченими виробничниками; б) використання принципу до­сліджень у суміжних областях наук, наприклад, фунтознавстві, фізіології рослин і ін.; в) застосування наукового пошуку; г) використання прин­ципу перегляду наукових фактів на новому, більш якісному, рівні, у новому аспекті; д) вибір принципу більш ефективного методичного розв’язання наукової задачі; є) застосування інших прийомів на основі вивчення каталогів дисертацій, які захищені, і т. п.

Таким чином, вибір теми наукового дослідження – справа серйозна. Тема повинна відрізнятися актуальністю та новизною, мати чітко окреслені межі досліджень. При цьому потрібно враховувати вже досягнуте у тому чи іншому напрямку, виявляти “вузькі” місця у лісогосподарському виробництві. Окрім консультацій з науковим керівником, провідними спеціалістами в даній галузі науки, виробнич­никами, потрібно самому здійснити пошук наукових публікацій з напрямку досліджень, який цікавить дослідника. Просити тему для майбутніх досліджень у досвідченого керівника не можна вважати нетактовним. Навпаки, виклавши коло своїх зацікавленостей, наукових інтересів і прохання підсказати тему досліджень, можна полегшити рекомендацію з боку досвідченого науковця.

Теми наукових досліджень, які будуть виконуватися при підготовці магістерських випускних робіт (дисертацій), повинні врахувати обме­жений термін часу для їх виконання. Тому вони мають передбачити лише якусь частину більш масштабних досліджень, наприклад, дослід­жень у масштабі підготовки кандидатських дисертацій. Тобто, майбутні магістри не можуть ставити для розв’язання великомасштабні задачі, але тематика досліджень повинна формулюватися так, щоб у процесі роботи студент мав змогу виконувати певний обсяг робіт по усіх розділах наукових досліджень, які передбачаються типовою схемою їх виконання. Початківець у наукових дослідженнях повинен знати, що вони перед­бачають підготовчі роботи, накопичення наукової інформації, оволо­діння методикою досліджень, проведення спостережень, дослідів, розрахунків, набуття досвіду роботи з науковою літературою, раціональними способами використання літератури, написанням наукової праці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Довжина кола.
Ви зараз читаєте: Вибір теми наукового дослідження студентом вузу