“Вічні” питання філософії історії

Філософія посбіник

Тема 9. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

§ 1. Загальний зміст філософії історії

“Вічні” питання філософії історії

Загалом, проблематика філософії історії зводиться до чотирьох головних і “вічних” питань:

– Коли і як починається історія?

– Що становить зміст історії?

– У чому смисл історії?

– Чи має історія кінець?

Починаючи розгляд цих проблем, звернімо увагу на те, що у філософії історії немає єдності думок із жодного з названих вище питань. Погляди різні настільки, що, радше протилежні,

ніж доповнюють один одного.

Так, деякі філософи визнають історичні закони, інші – заперечують їхнє існування. Багато філософів вважає, що історія має зміст, інші ж впевнені, що змісту в історії немає і бути не може. Завдяки яким рушійним силам відбувається історичний процес? Зміст історії становить спокута гріху чи вільна творчість, боротьба економічних інтересів чи духовне перетворення? Більшість сходиться в думці, що кінець історії є незворотним, але вкладають у нього зовсім різний зміст.

Пояснити ці протиріччя можна тим, що історія протікає в різний соціальний час, у різних культурах і цивілізаціях,

на тлі різного географічного середовища, за різного рівня розвитку техніки і продуктивних сил кожного суспільства. Нарешті, у різних суспільствах панівними є різні ієрархії цінностей, різні релігії, ідеології і т. ін.

Зазначимо, що історичний розвиток загалом має об’єктивний характер, тому що життя людей, де і коли б воно не відбувалося, засноване на необхідності задоволення духовних і матеріальних потреб, тобто в будь-якому випадку суспільство, на якому б ступені розвитку воно не було, повинне приділяти значну увагу духовному і матеріальному виробництву. Це виробництво здійснюється на визначеному рівні розвитку духовних і матеріальних ресурсів, що дістався “у спадок” від попередніх поколінь. Об’єктивність історичного процесу пов’язана, таким чином, з наявністю визначених основ життєдіяльності людей, інтересів, які вони переслідують, і потреб, які вони повинні задовольнити.

Усі люди є одночасно і суб’єктами, і об’єктами історії. Це означає, що ми усередині історії і для нас вона ніколи не буває довершеною, вона не має кінця. Крім того, вона має варіативний характер і охопити повноту цих варіантів можна, лише вийшовши за межі історії. Тому будь-яка філософія історії буде суб’єктивним поглядом того чи іншого дослідника на об’єктивний процес.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Демографічні зміни.
Ви зараз читаєте: “Вічні” питання філософії історії