Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення


МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ДІЄПРИСЛІВНИК

& 21 Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення

! Вид мають усі форми дієслова. Дієприслівники бувають недоконаного й доконаного виду.

Дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу означають додаткову дію, одночасну з основною, і відповідають на питання що роблячи?: Працюючи за комп’ютером, контролюй відстань до екрана. (Працюйте й одночасно контролюйте).

Дієприслівники недоконаного виду минулого часу

означають додаткову дію, яка відбувалася в минулому одночасно з основною, і відповідають на питання що робивши?: Писавши листи, він завжди згадував свого першого вчителя. (Він писав і згадував). Дієприслівники доконаного виду минулого часу називають додаткову дію, що відбулася перед основною або одночасно з нею, і відповідають на питання що зробивши?: Висловивши думку, переконайся, що співрозмовник її зрозумів. (Вислови і переконайся).

176

1. Прочитайте текст. Випишіть дієприслівники.

Поверталися з лісу, коли вже смеркалося. Увімкнувши світло, їхали обережно, щоб не шкопиртнутися в піску і не розгубити лісових

дарів.

Над головою тьмяно мерехтіли освітлені верхів’я дерев: уже догорала вечірня зоря. У вибалку, що біля Довгого бору, зупинилися. Спостерігали, як зникають за чорними горами останні промені червоного сонця, заливаючи позолотою легкі хмаринки. На небі засвічувалися тремтливі зорі. А на узліссі запала тиша – ні шелесту дерев, ні щебету пташок. Лиш полем пролопотіла пара гладких зайців, мелькаючи білими куцими хвостиками (За С. Хаврусем).

2. Укажіть вид виписаних дієприслівників.

177

Прочитайте текст. Випишіть дієприслівники, позначаючи вид і час.

Край лісу таємничо біліють стовбури осик і беріз. Весняний вітер нетерпляче зітхає, оббігаючи узлісся та розвіваючи гілля плакучій березі. Туман на озері білими хвилями прибиває до чорних хащів; очерет перешіптується з осокою, сховавшись у млі.

З гущавини вибігає Мавка, біжить прудко, мов утікаючи; її волосся розвіялось, одежа розмаялась. На галяві вона спиняється, оглядаючись, притуляє руки до серця, далі кидається до берези і ще раз зупиняється (За Лесею Українкою).

Творення дієприслівників

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення

Дієприслівники можуть утворюватись і від дієслів на – ся (-сь)

Асфікс – сь зберігається: Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення

178

Спишіть текст. Позначте в дієприслівниках суфікси, за допомогою яких вони утворені.

Прохолодний вітерець, увірвавшись в кімнату через незачинену кватирку, легким дотиком розбудив Оленку. Трохи поніжившись під теплою ковдрою, дівчинка встала й підійшла до вікна. Надворі панувала осінь, грайливо танцюючи в повітрі, манило до себе яскраве кленове листя… Оленка швидко вдягнулася і, не викликаючи ліфт, сходами побігла вниз. Опинившись за хвилину на подвір’ї, вона глибоко вдихнула свіже ранкове повітря, повільно підійшла до старого могутнього клена. Там,

Наспівуючи осінню мелодію, тихо шурхотіли різнокольорові листочки (За І. Шаталовою).

Добірні зерна мови

Пускати слова на вітер – не дотримувати слова.

Бабуся. В українській мові ви можете почути багато усталених висловів зі словом вітер. До них звертаються, коли треба влучно сказати про чийсь характер, поведінку.

Дмитрии. Я знаю такий вислів: пускати слова на вітер.

Яся. На вітер, здається, можна пускати тільки повітряного змія.

Бабуся. Можна на вітер пускати й гроші, витрачаючи їх даремно. Можна і слова, які вітер ніби розвіює, і їх забувають.

Дмитрии. І тоді вже невідомо, чи давав хтось слово, чи обіцяв щось зробити…

Яся. Я зрозуміла! Не дотримав слова, не виконав обіцяного – пустив слова на вітер.

Бабуся. Отож учіться не пускати слова на вітер, а тримати слово.

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення

179

Утворіть і запишіть дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу від поданих дієслів. Позначте в дієприслівниках суфікси.

Співають, заглядають, пасуться, кричать, розмовляють, спілкуються, ходять, злітають, недолюблюють, сидять, шкодять, наголошують, тримаються, порівнюють, вдивляються, хиляться.

180

1. Прочитайте текст. Випишіть дієслова у формі інфінітива.

До школи ми приходимо не лише здобувати знання. Ми прагнемо також удосконалити вміння спілкуватися, дискутувати.

Чи завжди ми дотримуємося “золотого правила спілкування”, тобто поводимося з іншими так, як хочемо, щоб поводилися з нами? Далеко не завжди. Важливо вміти подивитися на себе збоку як на сторонню людину. І тоді побачимо, що не завжди маємо рацію, частогусто порушуємо норми мовного етикету. У народі кажуть: “Сім разів відміряй, а один раз відріж”. Отож сім разів треба подумати, перш ніж сказати щось, бо слово гостріше за ніж, воно може глибоко ранити.

2. Утворіть від виписаних слів дієприслівники минулого часу. Визначте вид утворених дієприслівників.

181

Перемалюйте в зошит головоломку. Упишіть за зразком у порожні клітинки частини слова, щоб вони були продовженням запису в жовтих клітинках і початком запису в рожевих клітинках.

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення

Зразок

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення

2. Доберіть до записаних слів (де можливо) спільнокореневі дієприслівники.

182

1. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви й знімаючи риски.

Правила ефективного запам’ятовування

Бажаюч.. знати й запам..ятати матеріал на/довго, заучуй його з бажан..ям. Засвоюй тексти, повторююч.. їх не/великими шматками. Кращ.. вчити по 1 годині 7 днів, ніж 7 годин поспіл.. за 1 день. Установлююч.. послідовніст.. підг..товки уроків, урахуй, що після мат..мат..ки кращ.. вчити історію, після фізик.. – літ..ратуру, адже пам..ять люб..ть к..нтраст.

Запам..ятовуй будь/що, записуюч.., малююч.. схеми, графіки, з..бражуюч.. кар..катури, порівнююч.. з тим, що знав раніше, тоб/то – дій! Отримавш.. у вівторок завдан..я на п..ятницю, вивчи од/разу, не ч..каюч.. ч..твер..а – тоді тільки повтор..ш.

З/рідка викор..стовуюч.. штучні прийоми (мнемотехніку), полегш..ш запам..ятовуван..я. Кол..ори спектра, на/нриклад, доп..може не/забути фраза: “Ч..пурний пузатий жук з..їв барвистий свіжий фрукт” (За Т. Барабаш).

2. Визначте час і вид використаних у тексті дієприслівників. Обгрунтуйте поставлену кінцеву голосну в дієприслівниках.

183

1. Подивіться на малюнок (протягом однієї хвилини).

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення

2. Закрийте підручник і запишіть у зошиті назви предметів, які були зображені на малюнку.

Опрацювання результатів тесту

– Якщо ви записали від 1 до 5 слів, то вам треба серйозно попрацювати над розвитком образної пам’яті й уваги.

– Якщо вам удалося відтворити 6 і більше зображень, то ваша увага й образна пам’ять у нормі.

3. Складіть речення із записаними словами, використавши дієприслівники доконаного й недоконаного виду.

Мудрe слово

– Запам’ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним (Б. Франклін).

– Більше забувається, як пам’ятається (Народна творчість).

– На пам’ять свою скаржиться кожен, а на розум ніхто (Народна творчість).

184

Спишіть речення, добираючи з дужок правильний варіант.

1. Завдяки тексту та гарним ілюстраціям діти, (розгорнувши, розкривши) книжку, занурюються в казковий світ. 2. (Уживши відповідних заходів, прийнявши відповідні міри), ми досягли певних успіхів у поліпшенні екології нашого міста. 3. Спортсмени допомогли зібрати кошти для лікування дітей з вадами серця, (узявши, прийнявши) участь у благодійному забігові. 4. Футболісти програли турнір, (потерпівши невдачу, зазнавши невдачі) у фінальній грі. 5. (Поставивши, розбивши) намет, ми пішли збирати хмиз.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Цикл з параметром.
Ви зараз читаєте: Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення