ВИД. СТРУКТУРА І КРИТЕРІЇ ВИДУ

Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ЕВОЛЮЦІЯ. ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ

ВИД. СТРУКТУРА І КРИТЕРІЇ ВИДУ

Вид – сукупність особин, що характеризуються спадковою подібністю морфофізіологічних особливостей, вільно схрещуються і дають плодюче потомство, пристосовані до певних умов життя і займають визначений ареал. Види біологічно ізольовані один від одного. Структурною одиницею виду є популяція.

Популяція – відносно ізольована група особин одного виду, що має спільну генетичну основу і населяє певний ареал.

Види складаються з безлічі популяцій, кожна з якої займає визначену територію, частину ареалу виду.

Критерії виду.

1. Морфологічний – схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду. Критерій не абсолютний, тому що існують види-двійники, статевий диморфізм особин одного виду, породи і сорту, що значно відрізняє їх один від одного.

2. Генетичний – характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип. Кожен вид має чітко визначений набір хромосом. Види-двійники відрізняються за кількістю хромосом. Критерій не абсолютний, тому що в межах одного виду кількість хромосом може

змінюватися в результаті мутацій.

3. Фізіологічний – визначає схожість процесів життєдіяльності і можливість схрещування. Особини різних видів, як правило, не схрещуються і не дають плодючого потомства, однак є винятки. Між деякими різними видами можлива гібридизація.

4. Біохімічний – дає можливість розрізняти види за біохімічними параметрами (будовою білків і нуклеїнових кислот). Однак наявність мутаційної мінливості веде до синтезу різноманітних білків, тому критерій не абсолютний.

5. Географічний – визначає область поширення виду. Однак існують види з розірваним ареалом і види з дуже широким ареалом поширення. Різні види можуть займати один ареал.

6. Екологічний – визначає умови існування виду, його екологічну нішу, місце існування в біоценозі. Але в одній екологічній ніші можуть існувати різні види. Часто види-двійники займають різні екологічні ніші.

Немає жодного абсолютного критерію, тому для характеристики виду використовують сукупність кількох критеріїв.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.