Видатні вчені-натуралістиВСТУП

§ 5. Видатні вчені-натуралісти

Вивчення параграфа допоможе вам:

– називати імена вчених-натуралістів;

– дізнатися про внесок учених-натуралістів у вивчення природи.

Кого називають натуралістами. Учені – це люди, які цілеспрямовано вивчають явища навколишнього світу. Тих, які досліджують явища природи, називають натуралістами. У минулому, вивчаючи здебільшого рослини і тварин, натуралісти шукали відповіді на запитання про їх будову, життєдіяльність, походження, різноманітність, взаємодію між собою тощо.

Учені-натуралісти

не лише спостерігають та описують природу, а й проводять експерименти. Один із таких експериментів провів у XVIII ст. англійський натураліст Джозеф Прістлі. У результаті цього експерименту було встановлено, що рослини виділяють кисень – “газ життя”.

Видатні вчені натуралісти

Джозеф Прістлі

Дослідженням натуралістів сприяли географічні подорожі.

Не всі погляди натуралістів залишаються донині правильними. Частина з них застаріла. Але це не применшує внеску вчених-натуралістів минулого для формування сучасних природничих наук. Своїми працями вони започаткували цілеспрямоване

дослідження тіл живої та неживої природи, яке привело до розвитку фізики, біології, хімії, географії, астрономії.

Неабияку увагу вчені-натуралісти минулих століть приділяли дослідженню організму людини. Всесвітньо відомий лікар Парацельс (1493- 1541 pp.) теж був натуралістом. Він відстоював думку про те, що жива і нежива природа має однаковий склад. Це давало йому змогу успішно добирати речовини для лікування хворих.

Здобутки лікаря і натураліста Парацельса відкрили широкі горизонти для розвитку медицини. З тих пір минуло багато часу. Нині аптеці є багато ліків, створених завдяки дослідженням учених.

Натуралісти ведуть спостереження за природою, пізнають її дослідницьким шляхом, описують побачене. Завдяки науковій діяльності вчених – натуралістів сформувалися природничі науки – астрономія, біологія, фізика, географія, хімія.

Видатні вчені натуралісти

Парацельс

М. В. Ломоносов (1711 – 1765). Відомий російський природодослідник Михайло Васильович Ломоносов здійснив багато відкриттів. Зокрема, він дійшов висновку, що на Землі постійно відбуваються зміни, і вони є причиною мінливості рослин і тварин. Учений відкрив закон збереження маси речовин. М. Ломоносов деякий час навчався в Україні у Києво-Могилянській академії. Потім його разом з іншими найкращими учнями направили навчатися за кордон.

Видатні вчені натуралісти

М. В. Ломоносов

Видатні вчені натуралісти

Чарлз Дарвін

Чарлз Дарвін (1809-1882). Англійський учений-натураліст Чарлз Дарвін увійшов в історію природничих наук як дослідник походження видів живих організмів на Землі. Проведенню досліджень посприяло п’ятирічне навколосвітнє плавання в 1831-1836 pp. За цей час він зібрав велику кількість цінних для науки матеріалів (рештки викопних тварин, численні зразки рослин, описи спостережень за природою в різних куточках Землі). Завдяки зібраній ним колекції рослин і тварин стало відомо про поширення організмів на нашій планеті. Чарлз Дарвін зробив висновок, що вимерлі тварини й ті, які існують нині, мають спільне походження, але останні істотно змінилися. Свої погляди природодослідник виклав у книжці “Походження видів шляхом природного добору”. Усі примірники книжки було розкуплено за один день, що свідчить про видатні успіхи вченого.

В. І. Вернадський (1863-1945 рр). Україна пишається своїм співвітчизником – видатним ученим світового рівня Володимиром Івановичем Вернадським. Він став організатором і першим президентом Академії наук України, започаткував створення науково-дослідних інститутів з вивчення природи. Дослідник був переконаний у тому, що живі організми відіграють головну роль у природі. Тому він створив вчення про біосферу – особливу оболонку Землі, в якій поширене життя. Свої погляди вчений виклав на сторінках книжки “Біосфера” (1926 p.). В. Вернадський був родом із запорозьких козаків, щиро вболівав за незалежність України.

Скарбничка знань

Земля – єдина з усіх відомих планет, де існує життя. Оболонка, в якій поширене життя, називається біосферою (мал. 8). Вона охоплює частину атмосфери (заввишки близько 20 км від поверхні Землі), частину літосфери – твердої оболонки (завглибшки 5 км) та всю гідросферу – водну оболонку Землі.

Видатні вчені натуралісти

В. І. Вернадський

Видатні вчені натуралісти

Мал. 8. Складові біосфери

Станьте дослідниками природи

Нині юними натуралістами називають учнів, які під керівництвом учителя вивчають рослини і тварин у шкільних куточках живої природи, на станціях юних натуралістів тощо. Ви також можете долучитися до одного з гуртків. Водночас можна самостійно провести нескладне дослідження (тривалістю не менше місяця) за поведінкою, живленням, способом життя домашньої тварини. Для фіксування результатів спостереження по можливості використовуйте фотографування. Доберіть із різних джерел цікаві відомості про тварину, за якою спостерігаєте. З’ясуйте, персонажами яких казок, легенд чи пісень вона є.

Видатні вчені натуралісти

Перевірка знань

1. Як називають учених, які вивчають природу?

2. Назвіть відомих вам учених-натуралістів і зроблені ними наукові відкриття.

3. Які методи дослідження застосовують учені-натуралісти?

4 Користуючись різними джерелами інформації, у складі групи підготуйте міні-проект на тему “Видатні вчені-натуралісти”. Поміркуйте, в якій формі його презентувати у формі усного повідомлення, плаката, слайд-шоу). Міні-проект готуйте за планом: стисла біографія вченого, що саме він досліджував, якими методами користувався, яке значення для науки і життя людей мали його праці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Словотвірний розбір.
Ви зараз читаєте: Видатні вчені-натуралісти