Види, фактори та методи мотивації праціЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ IV

ПЛАНУВАННЯ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА 22

МОТИВАЦІЯ I ОПЛАТА ПРАЦІ

22.1. Мотивація праці

22.1.3. Види, фактори та методи мотивації праці

Виділяють два види мотивації: внутрішню і зовнішню. Внутрішня пов’язана з інтересом до діяльності, зі значимістю виконуваної роботи, зі свободою дій, можливістю реалізувати себе, а також розвивати свої вміння і здібності. Зовнішня мотивація формується під дією зовнішніх факторів, таких як умови оплати праці, соціальні гарантії, можливість просування

по службі, похвала або покарання керівником і т. ін. Вони мають вплив, але не обов’язково на тривалий період. Більш ефективною є така система факторів, яка впливатиме як на зовнішню, так і на внутрішню мотивацію.

До факторів, які зумовлюють поведінку працівника і які треба враховувати в практиці мотивації його трудової діяльності, належать:

– фізичний тип особистості;

– рівень самосвідомості та освіченості;

– професійна підготовка;

– психологічний клімат у колективі;

– вплив зовнішнього середовища.

Формування активної дійової системи мотивації грунтується на постійному аналізі

й удосконаленні відносин між:

– роботодавцями і найманими працівниками;

– керівниками та їхніми підлеглими;

– конкуруючими групами працівників;

– групами, що виконують споріднені функції.

На рівні підприємства система мотивації повинна грунтуватися на таких вимогах:

– надання однакових можливостей щодо зайнятості та посадового просування за критерієм результативності праці;

– узгодження рівня оплати праці з її результатами та визнання особистого внеску в загальний успіх;

– створення належних умов для захисту здоров’я, безпеки праці та добробуту всіх працівників;

– забезпечення можливостей для зростання професійної майстерності, реалізації здібностей працівників;

– підтримування в колективі атмосфери довіри й зацікавленості в реалізації загальної мети.

Методи мотивації підлягають такій класифікації:

1. Економічні (прямі):

– форми та системи оплати праці;

– премії;

– участь у прибутках;

– оплата навчання.

2. Економічні (непрямі):

– пільгове харчування;

– доплата за стаж;

– пільгове користування житлом, транспортом, спортивними спорудами тощо.

3. Негрошові:

– збагачення змісту та покращення умов праці;

– гнучкі робочі графіки;

– охорона праці;

– просування по службі;

– участь в управлінні;

– система атестацій і співбесід.

Методи мотивації поділяються також на:

А) індивідуальні та групові;

Б) внутрішні й зовнішні.

До внутрішніх відносять задоволення від виконаної роботи, відчуття власної компетентності та самоповаги. Зовнішні – це винагорода, що забезпечується керівником.

Зовнішня винагорода безпосередньо пов’язана із системою стимулювання, яка включає три рівні: визнання заслуг працівника керівництвом, матеріальні стимули залежно від величини трудового вкладу та можливість підвищення по службі.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Тундра північної америки.
Ви зараз читаєте: Види, фактори та методи мотивації праці