Відіменникова адвербіальна деривація – ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇПРИСЛІВНИК

7. ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ

Відіменникова адвербіальна деривація

Іменникові форми найширше використовуються для вираження прислівникових семантико – синтаксичних відношень. У сферу адвербіальних відношень спрямовані родовий, знахідний, орудний та місцевий відмінки з різними значеннями. Адвербіалізація форм родового та знахідного, відмінків здійснюється аналітичним способом, тобто в позицію прислівника їх переводить прийменник, орудного відмінка – синтетичним та аналітичним; місцевий відмінок,

уживаючись завжди з прийменниками, у типових випадках перебуває в позиції прислівника. На початковому, синтаксичному, етапі прийменниково-відмінкові та безприйменникові форми потрапляють у синтаксичну позицію прислівника, не змінюючи при цьому ні морфологічних, ні семантичних ознак. Адвербіалізовані форми синтаксичного етапу різні за ступенем адвербіалізації. Слабкіший, або прийменниково-відмінковий, характеризується лише семантичною модифікацією за допомогою прийменника відмінкової форми. його виявляють тільки знахідний та родовий відмінки, значно рідше – давальний та орудний з відповідними прийменниками.
Такі форми виражають різноманітні просторові значення – вихідного та кінцевого пункту руху, а також шляху руху, пор.: вийти з інституту, зайти до кімнати, пролізти крізь хащі, промчати автострадою.

Сильніший, або прийменниковий, вияв синтаксичного ступеня адвербіалізації характеризується повною нейтралізацією відмінкової форми прийменником, який перебирає на себе функцію вказування на семантико – синтаксичну, детермінантну, позицію адвербіалізованого іменника. Утворювані на цьому ступені адвербіалізації аналітичні прислівники (адвербіалізовані прийменниково-відмінкові форми) досить поширені в граматичній структурі сучасної української літературної мови. У детермінантній позиції речення вони виражають просторові, темпоральні, причинові, цільові, допустові та інші значення. Кожен різновид адвербіального значення реалізується відповідним набором прийменниково-відмінкових форм – аналітичних прислівників.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Значення електролізу.
Ви зараз читаєте: Відіменникова адвербіальна деривація – ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ