ВІДМІННОСТІ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ ВІД ТВАРИННОЇ – ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КЛІТИНИДовідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ

ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КЛІТИНИ

ВІДМІННОСТІ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ ВІД ТВАРИННОЇ

У рослинній клітині є все органоїди, властиві й тваринній клітині: ядро, ендоплазматична сітка, рибосоми, мітохондрії, комплекс Гольджі. Разом з тим вона має істотні особливості будо­ви. Рослинна клітина відрізняється від тваринної наступними ознаками:

1. міцною клітинною стінкою значної товщини;

2. особливими органоїдами – пластидами, в яких відбувається первинний синтез органічних речовин із мінеральних за ра­хунок енергії світла;

3. розвинутою сіткою вакуолей, які значною мірою обумовлю­ють властивості осмосу клітин.

Рослинна клітина, як і тваринна, оточена цитоплазматичною мембраною, але окрім неї обмежена товстою клітинною стінкою, що складається з целюлози, якої немає у тварин. Клітинна стінка має пори, через які канали ендоплазматичної сітки сусідніх клі­тин сполучаються один з одним.

Переважання синтетичних процесів над процесами вивіль­нення енергії – одна з найхарактерніших

особливостей обміну речовин рослинних організмів. Первинний синтез вуглеводів із неорганічних речовин здійснюється в пластидах. Пластиди мо­жуть переходити один в одного. Вони містять ДНК і РНК і роз­множуються розподілом надвоє. Вакуолі розвиваються з цистерн ендоплазматичної сітки, містять у розчиненому вигляді білки, вуглеводи, низькомолекулярні продукти синтезу, вітаміни, різні солі й оточені мембраною. Тиск осмосу, який створюється розчи­неними у вакуолярному соку речовинами, призводить до того, що в клітину надходить вода і створюється тургор – напруга клітин­ної стінки. Тургор і товсті пружні оболонки клітин обумовлюють міцність рослин до статичних і динамічних навантажень.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)


Прикметники якісні.
Ви зараз читаєте: ВІДМІННОСТІ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ ВІД ТВАРИННОЇ – ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КЛІТИНИ