Відмінювання іменників у множиніІМЕННИК

Відмінювання іменників у множині

162. Розгляньте таблицю.

Відмінювання іменників у множині

– Назвіть відмінкові закінчення іменників жіночого, чоловічого та середнього роду множини.

– У яких відмінках іменники вживаються без прийменників, у яких – тільки з прийменниками, а в яких – з прийменниками або без них? Зробіть висновок, звірте його з поданим нижче.

У називному відмінку іменники вживаються без прийменників, у місцевому – тільки з прийменниками, а в усіх інших відмінках можуть уживатися з прийменниками

або без них. Наприклад: (біля) озер (Р. в.), (із) синами (О. в.)

163. Прочитайте іменники.

Верба, будинки, сонце, канали, дуб, пенал, степ, поля, комп’ютер, телефон.

– Визначте рід і число іменників. Провідміняйте іменники, що вжиті в множині.

164. Прочитайте текст, уставляючи слова з довідки. Перекажіть.

Був зимовий вечір. На сонних… , вузьких… мерехтів сніг. Безлюдною… крокував хлопчик. Він притискував до… великий букет… . Під великими… квіти виблискували яскравими… . З обважнілих гілок зривалися грудки… й іскристо спалахували… . Хлопчик звернув за ріг і опинився на залізничній….

Невдовзі почувся гудок паровоза, і на Платформі з’явився черговий станції. До Платформи підійшов потяг. Із… очікування висипали люди з… . Хлопчик радісно дивився на вікна…. Він зустрічав… (За Гурамом Петріашвілі).

Довідка: дерева, тротуари, вулиця, груди, ліхтарі, квіти, сніг, барви, вогники, станція, зал, валізи, вагони, мама.

– Спишіть текст, уставляючи слова з довідки, змінюючи їх за змістом. Укажіть відмінок підкреслених іменників. Підкресліть прийменники, з якими вони вживаються.

165. Прочитайте текст рубрики. Зверніть увагу на прийменники.

Спілкуймося красно!

Для уникнення помилок у мовленні використовуйте словосполучення: мешкаю на Вулиці, змагання з футболу, відсутній через хворобу, за всіма правилами, за нашими підрахунками.

– Складіть і запишіть речення з поданими словосполученнями. Підкресліть іменники з прийменниками. Укажіть відмінок іменників.

– Провідміняйте підкреслений іменник у множині, користуючись таблицею на с. 73.

166. Прочитайте текст, уставляючи пропущені закінчення. Перекажіть.

Пролітав перший дрібний сніж.. . Він осідав білими купк.. , малими й великими грудк.. . Повівав вітерець, ті купк.. перекочувалися, неначе тополиний пух. Сніжинк.. рухалися, тулилися край дорог.. , западали між сухими трав.. , гіллястими верб… Голі дерев., стояли в білім мареві. Іній посріблив високі очерет., й суху осок… Перший мороз скував нашу річк.. , обидва її берег.. . Попід вузькою гребл.. намело високі кучугур., першого сніг… Почалася зим.. (За Василем Грінчаком).

– Випишіть іменники, у яких пропущені закінчення. Укажіть у дужках рід, число та відмінок.

167. Прочитайте іменники.

Книжка, апельсини, світанки, козак, річки, береги, зорі, верба, монітор.

– Випишіть іменники, що вжиті в множині. Провідміняйте їх.

168. Прочитайте текст, розкриваючи дужки. Перекажіть.

Зима. Жінка з крижаним Серцем укрила землю й дерева, заморозила ставки й водойми. У норах, гніздах і шпаринках сховалося все живе.

Але ніч приготувала (зима) несподіванку. Замість мертвої (тиша) та (страх) жінка з крижаним (серце) почула дивовижний Спів. Вона пішла на чарівні звуки. З усім своїм (холод) добрела до (гніздечко) на гілці ялини. У гніздечку витьохкували троє маленьких сивеньких пташок. Жінці з крижаним серцем варто було б тільки на них дмухнути, щоб вони перетворилися на бурульки! Та вона тихо сіла на пеньок. Боялася навіть дихнути! Було в тій (пісня) щось таке, од чого її серце наповнилося теплом, а на (обличчя) з’явилася усмішка.

А люди говорили:

– Яка цього року тепла зима (За Олегом Романчуком).

– Як називаються пташки, які виводять пташенят узимку, харчуються шишками ялини, мають дзьоб, подібний до зігнутих лез ножиць?

– Спишіть перший абзац. Підкресліть іменники, які вжиті в множині.

– Спишіть другий абзац тексту, розкриваючи дужки. Позначте закінчення в цих словах.

– Випишіть із тексту підкреслені іменники. Зробіть розбір іменників як частини мови, користуючись зразком, поданим на форзаці підручника.

– Зробіть розбір виділених іменників як частини мови.

169. Розгляньте малюнок.

Відмінювання іменників у множині

– Складіть художній текст-опис ялинового шишкаря, користуючись словами та словосполученнями.

Денний, рухливий, хвойні, мішані ліси, насіння ялини, сосни, модрини, верхівка дерев, пташенята сірі, прямий дзьоб, зігнутий дзьоб, дорослий птах, метушливі.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Дії із степенями.
Ви зараз читаєте: Відмінювання іменників у множині