Відмінювання іменників у множині


ІМЕННИК

Відмінювання іменників у множині

162. Розгляньте таблицю.

Відмінювання іменників у множині

– Назвіть відмінкові закінчення іменників жіночого, чоловічого та середнього роду множини.

– У яких відмінках іменники вживаються без прийменників, у яких – тільки з прийменниками, а в яких – з прийменниками або без них? Зробіть висновок, звірте його з поданим нижче.

У називному відмінку іменники вживаються без прийменників, у місцевому – тільки з прийменниками, а в усіх інших відмінках можуть уживатися з прийменниками

або без них. Наприклад: (біля) озер (Р. в.), (із) синами (О. в.)

163. Прочитайте іменники.

Верба, будинки, сонце, канали, дуб, пенал, степ, поля, комп’ютер, телефон.

– Визначте рід і число іменників. Провідміняйте іменники, що вжиті в множині.

164. Прочитайте текст, уставляючи слова з довідки. Перекажіть.

Був зимовий вечір. На сонних… , вузьких… мерехтів сніг. Безлюдною… крокував хлопчик. Він притискував до… великий букет… . Під великими… квіти виблискували яскравими… . З обважнілих гілок зривалися грудки… й іскристо спалахували… . Хлопчик звернув за ріг і опинився на залізничній….

Невдовзі почувся гудок паровоза, і на Платформі з’явився черговий станції. До Платформи підійшов потяг. Із… очікування висипали люди з… . Хлопчик радісно дивився на вікна…. Він зустрічав… (За Гурамом Петріашвілі).

Довідка: дерева, тротуари, вулиця, груди, ліхтарі, квіти, сніг, барви, вогники, станція, зал, валізи, вагони, мама.

– Спишіть текст, уставляючи слова з довідки, змінюючи їх за змістом. Укажіть відмінок підкреслених іменників. Підкресліть прийменники, з якими вони вживаються.

165. Прочитайте текст рубрики. Зверніть увагу на прийменники.

Спілкуймося красно!

Для уникнення помилок у мовленні використовуйте словосполучення: мешкаю на Вулиці, змагання з футболу, відсутній через хворобу, за всіма правилами, за нашими підрахунками.

– Складіть і запишіть речення з поданими словосполученнями. Підкресліть іменники з прийменниками. Укажіть відмінок іменників.

– Провідміняйте підкреслений іменник у множині, користуючись таблицею на с. 73.

166. Прочитайте текст, уставляючи пропущені закінчення. Перекажіть.

Пролітав перший дрібний сніж.. . Він осідав білими купк.. , малими й великими грудк.. . Повівав вітерець, ті купк.. перекочувалися, неначе тополиний пух. Сніжинк.. рухалися, тулилися край дорог.. , западали між сухими трав.. , гіллястими верб… Голі дерев., стояли в білім мареві. Іній посріблив високі очерет., й суху осок… Перший мороз скував нашу річк.. , обидва її берег.. . Попід вузькою гребл.. намело високі кучугур., першого сніг… Почалася зим.. (За Василем Грінчаком).

– Випишіть іменники, у яких пропущені закінчення. Укажіть у дужках рід, число та відмінок.

167. Прочитайте іменники.

Книжка, апельсини, світанки, козак, річки, береги, зорі, верба, монітор.

– Випишіть іменники, що вжиті в множині. Провідміняйте їх.

168. Прочитайте текст, розкриваючи дужки. Перекажіть.

Зима. Жінка з крижаним Серцем укрила землю й дерева, заморозила ставки й водойми. У норах, гніздах і шпаринках сховалося все живе.

Але ніч приготувала (зима) несподіванку. Замість мертвої (тиша) та (страх) жінка з крижаним (серце) почула дивовижний Спів. Вона пішла на чарівні звуки. З усім своїм (холод) добрела до (гніздечко) на гілці ялини. У гніздечку витьохкували троє маленьких сивеньких пташок. Жінці з крижаним серцем варто було б тільки на них дмухнути, щоб вони перетворилися на бурульки! Та вона тихо сіла на пеньок. Боялася навіть дихнути! Було в тій (пісня) щось таке, од чого її серце наповнилося теплом, а на (обличчя) з’явилася усмішка.

А люди говорили:

– Яка цього року тепла зима (За Олегом Романчуком).

– Як називаються пташки, які виводять пташенят узимку, харчуються шишками ялини, мають дзьоб, подібний до зігнутих лез ножиць?

– Спишіть перший абзац. Підкресліть іменники, які вжиті в множині.

– Спишіть другий абзац тексту, розкриваючи дужки. Позначте закінчення в цих словах.

– Випишіть із тексту підкреслені іменники. Зробіть розбір іменників як частини мови, користуючись зразком, поданим на форзаці підручника.

– Зробіть розбір виділених іменників як частини мови.

169. Розгляньте малюнок.

Відмінювання іменників у множині

– Складіть художній текст-опис ялинового шишкаря, користуючись словами та словосполученнями.

Денний, рухливий, хвойні, мішані ліси, насіння ялини, сосни, модрини, верхівка дерев, пташенята сірі, прямий дзьоб, зігнутий дзьоб, дорослий птах, метушливі.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Дії із степенями.
Ви зараз читаєте: Відмінювання іменників у множині