Відтворення господарського механізму

Відтворення господарського механізму – постійно повторюваний процес функціонування й розвитку ринкових, корпоративних і державних важелів регулювання економіки в їх взаємодії, що супроводжується зміною ядра (провідної ланки) господарського механізму. Серед державних важелів виділяють адміністративні, правові та економічні. Ринкові важелі регулювання за своєю природою є економічними. На нижчій стадії розвитку капіталізму розширене В. г. м. супроводжується розширенням і поглибленням суперечностей ринкових важелів саморегулювання

економіки (вільного ціноутворення, вільної конкуренції, вільного внутрігалузевого та міжгалузевого переливання капіталу тощо). Проте на певному етапі таке відтворення (поряд з іншими причинами) спричинило економічні кризи (перші десятиліття XIX ст.), появу монополій (остання третина XIX ст.), поглиблення нерівноваги національного ринку та інших негативних процесів. Це зумовило виникнення й розвиток корпоративної і передусім монополістичної планомірності, а відтак і державного регулювання економіки у формі правового, адміністративного та економічного регулювання. Водночас відбулось поступове діалектичне заперечення
державним регулюванням ринкового та корпоративного і перетворення першого на домінанту господарського механізму. Це відбулося в середині 50-х XX ст. і виявилося в перетворенні тенденції до планомірного розвитку макроекономічних процесів на закон планомірного розвитку, а отже, на планомірне відтворення економічної системи. Водночас у деяких розвинених країнах світу розширене В. г. м. супроводжувалося такими негативними явищами, як надмірне посилення адміністративних та правових методів державного регулювання. Свідченням цього є те, що у США комплекс економічних, соціальних, трудових та інших відносин регулюється 202-томним “Зводом федеральних законів і обов’язкових постанов”. Тому в 80-х у цих країнах спостерігається тенденція до дерегулювання економіки адміністративними методами, що породило ілюзію дерегулювання загалом, значного посилення ринкових важелів. Насправді державне регулювання залишається домінантою господарського механізму і повинно органічно поєднуватися з ринковими важелями та монополістичної, в т. ч. олігополістичної планомірності. У країнах, де надмірно послаблено механізм державного регулювання, порушується рівновага економічної системи, наростають кризові явища в економіці. Саме так було в Україні у 90-х. Особливістю розширеного В. г. м. у розвинених країнах світу є посилення ролі наднаціонального регулювання з кінця 50-х XX ст. з боку наднаціональних органів, міжнародних фінансово-кредитних інститутів. Ще однією особливістю цього процесу є посилення взаємопроникнення державних і ринкових важелів, планомірності й ринку, а також проміжного між ними корпоративного регулювання (див. Державне регулювання економіки). Розширене В. г. м. відбувається у процесі ефективного використання науково обгрунтованої економічної політики.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Публіцистичний стиль це.
Ви зараз читаєте: Відтворення господарського механізму