Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму. Лабораторна робота № 4 “Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні”

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ

УРОК № 6

ТЕМА. Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму.

Лабораторна робота № 4 “Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні”

Мета: удосконалити поняття про простір та можливості його вимірювання; формувати практичні уміння виконувати вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні; виробляти навички самостійної роботи.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: лінійка, палетка, горох, пшоно, голка, нитка, брусок.

border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">

Структура уроку

1. Актуалізація опорних знань учнів.

2. Вивчення нового навчального матеріалу.

3. Хвилина цікавої фізики “Знайка”.

4. Фронтальне виконання лабораторної роботи.

5. Узагальнення та підсумок уроку.

6. Домашнє завдання

Демонстрація

1. Вимірювання довжини за допомогою лінійки.

2. Вимірювання розмірів малих тіл методом рядів.

3. Вимірювання площі за допомогою палетки

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

Я використовую свої знання

І визнаю їхню важливість.

Я вкладаю своє розуміння

І почуваюсь

причетним.

(На основі китайського прислів’я)

І. Актуалізація опорних знань

1. Учитель повідомляє оцінки за лабораторну роботу.

Якщо є типові помилки, то аналізує їх.

Методом фронтального опитування повторюють матеріал попереднього уроку.

– Чим відрізняються мікро-, макро – та мегасвіти?

– Вчора був, сьогодні є і завтра буде. (Час)

– Що може одночасно: висіти і стояти, стояти і ходити, ходити і лежати, лежати і обманювати? (Годинник)

– Спортсмени один за одним долають одну й ту саму дистанцію. Як можна порівняти витрачений час, якщо немає секундоміра або годинника?

2. Самостійна робота

Варіант І

1. Якою літерою позначають час?

А) S;

Б) V;

В) т;

Г) t. (1 бал)

2. Яким приладом вимірюють довжину?

А) Мензуркою;

Б) термометром;

В) лінійкою;

Г) секундоміром. (1 бал)

3. Макросвіт утворюють тіла, розміри яких приблизно дорівнюють розміру:

А) атома;

Б) зорі;

В) планети;

Г) людини. (2 бали)

4. Простір – це:

А) значення найменшої поділки шкали вимірювального приладу;

Б) одне з основних понять фізики, за допомогою якого описують взаємне розташування об’єктів;

В) одне з основних понять фізики, за допомогою якого описують тривалість і послідовність подій;

Г) одна з основних фізичних величин. (2 бали)

5. Переведіть у секунди і розташуйте у порядку зростання: 10 хв.; 2 доби; 14600 с; 0,1 год. (3 бали)

6. Встановити відповідність.

Приставки СІ

Позначення

Числове значення

Мікро-

М

10-3

Мілі-

Мк

10-6

Санти-

С

10-2

Варіант II

1. Якою літерою позначають температуру?

А) S;

Б) V;

В) т;

Г) t. (1 бал)

2. Яким приладом вимірюють час?

А) Секундоміром;

Б) термометром;

В) вагами;

Г) мензуркою. (1 бал)

3. Мегасвіт утворюють тіла, розміри яких приблизно дорівнюють розміру:

А) атома;

Б) зорі;

В) будинку;

Г) людини. (2 бали)

4. Час – це:

А) значення найменшої поділки шкали вимірювального приладу;

Б) одне з основних понять фізики, за допомогою якого описують взаємне розташування об’єктів;

В) одне з основних понять фізики, за допомогою якого описують тривалість і послідовність подій;

Г) одна з основних фізичних величин. (2 бали)

5. Переведіть у секунди і розташуйте в порядку спадання: 30 хв.; 0,5 доби; 18000 с; 2 год. (3 бали)

6. Встановити відповідність. (3 бали)

Приставки СІ

Позначення

Числове значення

Деци-

М

103

Кіло-

Д

106

Мега-

К

10-1

II. Вивчення нового матеріалу

Учитель. У III ст. у Китаї винайшли прилад для вимірювання відстаней: легкий візок мав систему зубчастих передач, з’єднану з колесом і барабаном. Кожне лі (576 м) відмічалось ударом

Барабана. З допомогою цього винаходу міністр Пей Сю створив “Регіональний атлас” на 18 аркушах і Велику книгу Китаю на шовку, яка була настільки велика, що одній людині було її важко розгорнути.

У Китаї близько 4000 років тому час вимірювали за довжиною і напрямом тіні від вертикальної жердини – гномона, освітленого сонцем. Він слугував першим годинником.

Усі явища відбуваються десь і колись, тобто у просторі та часі.

…И в пространстве,

Ветреном и смелом,

Облако –

Из дивной дали гость –

Белым,

Будто выведенным мелом,

Знаком бесконечности

Неслось.

Н. Рубцов “Утро перед экзаменом”

Які властивості має простір, у якому ми живемо? Він нескінченний, неперервний, тривимірний: кожний предмет має довжину, ширину та висоту. Для вимірювання довжини використовують вимірювальні прилади: лінійку або мірну стрічку, штангенциркуль, мікрометр. (Учням демонструють такі прилади та особливості їх використання.) Трапляються випадки, коли складно здійснити пряме вимірювання довжини (наприклад, довжини кола). У таких випадках можна скористатися непрямими методами визначення довжини за допомогою формули (виразити довжину кола через радіус цього кола; L = 2Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Обєм та одиниці обєму. Лабораторна робота № 4 Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхніR.)

Основною одиницею вимірювання довжини в СІ є метр. На практиці використовують інші одиниці довжини: дециметри, сантиметри, міліметри, кілометри. Діаметри труб вимірюють у дюймах.

III. Хвилина цікавої фізики “Знайка”

Раніше використовувалися такі одиниці довжини, як миля, морська миля, сажень, фут, лікоть, аршин. Ці одиниці найчастіше були “прив’язані” до розмірів тіла людини. Отже, спочатку загальновизнаних еталонів не існувало. Атому розміри, наприклад, однієї й тієї самої ділянки землі покупець і продавець могли трактувати по-різному. Звичайно ж, це не сприяло розвитку торгівлі та ремесел.

За одиницю площі прийнято 1 м2 (площа квадрата зі стороною 1 м), а за одиницю об’єму – м3 (об’єм куба з довжиною ребра 1 м).

Для прямого вимірювання площі можна використовувати палетку (треба показати палетку та пояснити принцип вимірювань).

Можна вимірювати площу і непрямими методами, знаючи різні формули (площу прямокутника: S = ab; площу круга: L = Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Обєм та одиниці обєму. Лабораторна робота № 4 Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхніR2).

Об’єм тіла правильної геометричної форми можна виміряти також за допомогою обчислень (наприклад, формула об’єму прямокутного паралелепіпеда: V = abc). Об’єм рідин і тіл неправильної форми можна виміряти за допомогою мензурки з поділками. Якщо в мензурку з рідиною опустити тіло, рівень рідини в мензурці підвищиться і різниця між рівнями рідини до занурення тіла та після дорівнюватиме об’єму тіла, що занурюється.

Учитель наголошує, що тверді тіла мають властивість зберігати форму та об’єм, рідкі зберігають об’єм і набувають форми посудини, а газоподібні можуть займати будь-який об’єм (можна продемонструвати дослід із повітряною кулькою).

Продовжуємо заповнювати таблицю в кінці зошита.

Назва

Позначення

Одиниці

Прилад для вимірювання

Площа

S

М2

Палетка

Об’єм

V

М3

Мензурка

Для одиниць площі:

1 м2 = 100 дм2

1 м2 = 10 000 см2

1 м2 = 1000 000 мм2

1 км2 = 1000 000 м2

1 дм2 = 0,01 м2

1 см2 = 0,0001 м2

1 мм2 = 0,000 001 м2

1 м2 = 0,000 001 км2

Для одиниць об’єму:

1 м3 = 1000 л

1 м3 = 1000 000 см3

1 м3 = 1000 000 000 мм3

1км3 = 1000 000 000 м3

1 л = 0,001 м3 = 1 дм3

1 см3 = 0,000 001 м3

1 мм3 = 0,000 000 001 м3

1 мл3=0,001 л = 1 см3

III. Виконання лабораторної роботи №4

Інструктаж щодо правил техніки безпеки Тема. Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні Мета роботи: ознайомитися з методами і приладами для вимірювання довжин і площ.

Прилади і матеріали: лінійка, палетка, брусок, горох, пшоно, голка, нитка.

ХІД РОБОТИ

1. Покладіть упритул до лінійки ряд з 20 горошин. Вимірте довжину ряду L. Обчисліть діаметр однієї горошини за формулою D = L/N, де N – кількість горошин. (Чим більше горошин у ряді, тим точніший результат.)

2. Визначте способом рядів середній діаметр пшонини. (Щільно укласти пшонини одна до одної допоможе голка.)

3. Використовуючи спосіб рядів, визначте діаметр нитки чи тонкої дротини (виток до витка намотайте нитку на олівець).

4. Визначте товщину сторінки підручника з фізики (без обкладинки).

5. Вимірте лінійкою довжину та ширину вашої парти. Обчисліть площу поверхні парти.

6. Знайдіть за допомогою вимірювання й обчислювання площу однієї клітинки вашого зошита для лабораторних робіт.

7. Накресліть у зошиті плавну криву лінію довільної форми. За допомогою нитки та лінійки вимірте довжину накресленої лінії (з точністю до сантиметра).

8. Додатково!

Виготовте саморобну палетку. Простіше за все її зробити з поліетиленової обкладинки від зошита. Розкресліть її на квадратики зі стороною 1 см. Палетка готова. Вимірте з її допомогою площу найбільшої грані сірникової коробки.

9. Зробіть висновок за виконаною роботою.

IV. Узагальнення та підсумок уроку

1. Після завершення виконання лабораторної роботи вчитель аналізує отримані результати та обговорює з учнями такі питання:

– Що означає термін “прямі й непрямі вимірювання”?

– У чому полягає суть методу рядів?

– Як вимірюють довжину? Які її одиниці?

– Як виміряти площу поверхні тіла? Які одиниці площі ви знаєте?

– У Стародавньому Вавилоні одиницею довжини була відстань, яку проходила доросла людина за час, поки диск Сонця випливає з-за горизонту. Ця одиниця називалася стадієм. Чи могла така одиниця довжини бути точною? Відповідь обгрунтуйте.

2. Що таке лінійні розміри тіла? Як визначити площі круга, прямокутника, об’єм прямокутного паралелепіпеда? Скільки квадратних сантиметрів у 2 м2? Скільки кубічних метрів у 10 л? У 2000 см3?

V. Домашнє завдання

Прочитати матеріал за підручником; вивчити за конспектом.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Устойчивые сочетания слов.
Ви зараз читаєте: Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму. Лабораторна робота № 4 “Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні”