ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ. УСНИЙ ВІДГУК ПРО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТОВАРИША

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Тема 6. ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ. УСНИЙ ВІДГУК ПРО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТОВАРИША

І. Прочитайте прислів’я і поясніть їхній зміст. Які правила мовлення можна сформулювати на їхній основі?

1. Заторохтіла сорока, наче діжка з горохом. 2. Не мни слова, говори просто. 3. Спочатку подумай, а потім говори. 4. Бесіди багато, а розуму мало. 5. На городі бузина, а в Києві дядько.

II. Вивчіть напам’ять два прислів’я з поданих (на вибір).

Користуючись таблицею, розкажіть про основні вимоги до мовлення.

cellspacing="0" >

Вимоги до мовлення

Змістовність

Потрібно підпорядковувати висловлювання заздалегідь визначеній темі й основній думці

Точність

Слова необхідно використовувати відповідно до їхнього значення.

Речення слід будувати так, щоб найточніше передати зміст висловлювання

Послідовність

Думки потрібно викладати чітко й послідовно

Логічність

Думки варто викладати логічно

Доречність

Слід враховувати ситуацію спілкування, гармонійно поєднувати слова, речення

Правильність

Потрібно

правильно добирати, вимовляти та писати слова; правильно будувати речення і розставляти розділові знаки

Виразність

Необхідно добирати слова та будувати речення так, щоб якнайкраще передати думку

Багатство

Потрібно вживати різноманітні слова й речення, не І повторювати тих самих слів

494 І. Підготуйте невелике усне висловлювання (5-7 речень), у якому дайте відповідь на одне з поданих запитань. Розпочніть роботу з визначення теми й основної думки майбутнього висловлювання. Намагайтеся додержувати вимог до мовлення.

1. Яку професію ви мрієте обрати і чому? 2. Яким видом спорту і чому ви порадили б займатися своїм однокласникам?

3. Як у вашій родині святкують Новий рік або Великдень?

4. Які телевізійні передачі ви любите дивитися і чому?

II. Попрацюйте в парах. Послухайте висловлювання товариша. За поданим нижче планом підготуйте усний відгук про це висловлювання.

Відгук

Відгук – це оцінювання прочитаного, почутого чи побаченого; висловлення ставлення до нього.

План відгуку про висловлювання

1. Як розкрито тему? (Повно, частково, не розкрито).

2. Як викладено матеріал? (Точно, послідовно, логічно, виразно; допущено порушення).

3. Чи всі слова вжито доречно? Чи враховано ситуацію спілкування?

4. Чи потрібно щось уточнити, доповнити?

5. Чи наявні вступ і висновок? Наскільки вони вдалі?

6. Наскільки переконливим було висловлювання?

7. Чи допущено мовні помилки? (Вимова слів, будова речень тощо).

8. Загальне враження від висловлювання.

Відгук про висловлювання товариша має бути тактовним, делікатним, щоб не образити друга, а допомогти йому позбутися помилок, сприяти розвитку його вмінь будувати висловлювання.

Проведіть спостереження за усним мовленням своїх однокласників на уроках та на перерві. Зафіксуйте помилки, які трапляються в їхньому мовленні. Розкажіть про результати своїх спостережень на уроці української мови, не називаючи прізвищ однокласників


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Речення з неоднорідною підрядністю.
Ви зараз читаєте: ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ. УСНИЙ ВІДГУК ПРО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТОВАРИША