Вимова й правопис префіксів пре-, при-, прі

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФ І Я

§ 60. Вимова й правопис префіксів пре-, при-, прі-

592. Прочитайте слова. Зверніть увагу, чи чітко вимовляються префікси пре-, при-. Як вимовляється префікс прі-?

Презлий, препоганий, премудрий, приклеїти, придумати, причинити, прірва, прізвище, прізвисько.

Префікс пре – вживається на означення збільшеної якості: Вимова й правопис префіксів пре , при , прі Його можна замінити словас дуже. Префікс пре – пишеться також у словаХ Вимова й правопис префіксів пре , при , прі Вимова й правопис префіксів пре , при , прі

Слова з префіксом при означають

наближення, приєднання, неповноту дії або ознаки та інше:

Вимова й правопис префіксів пре , при , пріВимова й правопис префіксів пре , при , прі

Преф Ікс прі вживається у трьох словах: Вимова й правопис префіксів пре , при , прі Вимова й правопис префіксів пре , при , прі

593. Прочитайте слова. Прокоментуйте орфограму “Правопис префіксів пре-, при-, прі-“.

Приберегти, присісти, прекрасний, прірва, придумати, презлий, прегарячий, приварений, приземлятися, премудрий, приблизно.

594. Спишіть слова, вставляючи пропущені букви. У кожному з рядів підкресліть зайве слово.

1. Пр..славний, пр..думати, пр..кумедний.

2. Пр..зирство, пр..хилити, пр..сісти.

3. Пр..рва, пр..значити,

пр..звище.

4. Пр..писати, приєднання, пр..звисько.

595. Спишіть речення, вставляючи потрібні букви.

1. Жучка пр..в’язали на подвір’ї. 2. Ліс був великий і пр..- густий. 3. Він довго стояв і придивлявся. 4. Андрій пр..їхав на другий день. 5. Селяни привозили з маєтку масло, овочі. 6. За кущами починалася пр..рва. 7. Великою премудрістю він не вирізнявся (За В. Підмогильним).

У префіксах пере-, перед – завжди пишеться е.

596. Спишіть прислів’я, вставляючи потрібні букви.

1. Не кажи “гоп”, поки не п..p..скочиш. 2. Чужого не п..p..половиниш. 3. П..р..дати куті меду. 4. Не п..р..шкодиш сонцю світити.

597. Доберіть до поданих словосполучень слова з префіксами пре – або при-.

Дуже смішний, трохи морожений, дуже сміливий, трохи смалений, дуже цікавий.

598. Прочитайте текст. Перекладіть українською мовою і запишіть. Підкресліть слова з префіксами пре-, при-.

Воспитанные люди всегда помнят фамилии, имена, отчества друзей и знакомых и никогда не ленятся приветливо

Назвать их. Культурный человек старается не переиначить случайно чужое имя, не будет с презрением придумывать друзьям прозвища. Посмеяться над именем – значит унизить того, кому оно принадлежит (3 журналу).

Воспитанный – вихований презрение – презирство отчество – по батькові переиначить – переінакшити

599. Спишіть речення, добираючи з дужок потрібні букви. Обгрунтуйте свій вибір.

1. Жовті бе(з, с)смертники в лісі ро(з, с)ливають медовий свій дух (В. Сосюра). 2. Сонце пр(е, и, і)святеє на землю радість пр(е, и, і)несло (Т. Шевченко). 3. Він був (з, с)покійний, ро(з, с)судливий і по змозі пр(е, и, і)ховував свої почуття (Ю. Смолич). 4. Я мало не засміявся: пр(е, и, і)звище немов пр(е, и, і)липло до людини (Ю. Збанацький). 5. І раптом ро(з, с)хвилюєшся в тривозі, ві(д, т)чувши теплий подих вітерцю (Д. Луценко). 6. (3,с)першу пр(е, и, і)гадую хлопчика з того далекого літа (Є. Гуцало).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Істинні висловлювання.
Ви зараз читаєте: Вимова й правопис префіксів пре-, при-, прі