Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу перед глухими. Складання усної розповіді за малюнком

Урок 102

Тема. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу перед глухими. Складання усної розповіді за малюнком

Мета: поглибити знання учнів про дзвінкі та глухі приголосні в українській мові; сформувати навичку правильної вимови дзвінких приголосних у кінці складу та слова; розвивати орфоепічну чіткість; виховувати уважність і старанність.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 194)

– Прочитайте

текст, який ви записали.

– Поясніть, чому ви вставили саме такі букви.

– Вимовте у виділених словах дзвінкі приголосні.

– Назвіть у цих словах глухі приголосні.

2. Хвилинка чистопису

Уз іс уб берізка

– Доберіть слова з даними буквосполученнями. (Гарбуз, ніс, чуб)

– Поділіть усі ці слова на склади, чітко вимовляючи кожен приголосний звук. (Гар-буз, ніс, чуб, бе-різ-ка)

3. Записування вірша по пам’яті (вправа 195)

– Прочитайте вірш уголос і поясніть його заголовок.

– Якими звуками відрізняються виділені слова? (З-с, б-п)

– Вивчіть напам’ять перші два рядки вірша і

запишіть їх по пам’яті.

III. Повідомлення теми й мети уроку

– Сьогодні ми будемо вчитися правильно вимовляти слова із дзвінкими приголосними звуками в кінці складу та слова. В українській мові не можна однаково вимовляти назву маленької кози – кізка і тоненької коси – кіска. Ці слова повинні звучати нарізно. Ми будемо тренуватися це робити.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Коментоване письмо (вправа 197)

– Прочитайте речення, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні перед глухими у виділених словах.

– Випишіть ці слова, поділіть на склади.

– Підкресліть букви, що позначають дзвінкі приголосні в кінці складу. (Стеж-ки, се-реж-ки, бе-різ-ки, дуб-ки, гриб-ки, швид-ко)

– Прочитайте правило на с. 82 і запам’ятайте його.

2. Відгадування загадок (вправа 196)

– Прочитайте і відгадайте загадки.

– Прочитайте виділені слова, чітко вимовляючи в них останній звук.

– Запишіть слова, які закінчуються на дзвінкий приголосний звук. Підкресліть останню букву в кожному слові. (Віз, рад, дуб, зуб, навкруг, луг)

– Чітко вимовте відповідні звуки.

– Перевірте одне одного.

3. Робота з деформованим текстом (вправа 202)

– Прочитайте речення і запишіть їх у такому порядку, щоб вийшов зв’язний текст.

– Підкресліть слова, в яких є склади, що закінчуються на дзвінкий приголосний. Правильно вимовляйте ці слова.

4. Усна робота з текстом (вправа 203)

– Підготуйтесь до виразного читання тексту. Подумайте, швидко чи повільно ви будете читати? Чому саме так?

– Читаючи, дзвінко вимовляйте звуки, позначені виділеними буквами.

– Що це за гість завітав на пасіку? Запишіть його назву.

– Як ви його впізнали? Яку ілюстрацію можна намалювати до тексту? Розкажіть.

– Випишіть парами слова, близькі за значенням.

– Яка відмінність між близькими за значенням словами іде й суне, їсть і ласує?

– Прочитайте приказку. Про кого так говорять?

– Виділене порівняння замініть одним словом.

5. Фізкультхвилинка

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Розподільний диктант

– Запишіть у перший стовпчик слова тільки з дзвінкими приголосними, а в другий – тільки з глухими.

Дядько, тітка, дзвін, діжка, тут, жити, дуб, зуб, шити, суп, колесо, віз, радий, лопата.

2. Артикуляційне вправляння (вправа 198)

– Прочитайте, виразно вимовляючи дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу.

– З виділеними словами усно складіть речення.

– Доберіть до них слова, протилежні за значенням.

– Як ви розумієте прислів’я?

VI. Підсумок уроку

– Назвіть дзвінкі приголосні української мови.

– Назвіть глухі приголосні.

– Назвіть пари приголосних за дзвінкістю – глухістю.

– Що ви запам’ятали про вимову дзвінких приголосних у кінці слова та складу? Наведіть приклади.

VII. Домашнє завдання з інструктажем

Правило на с. 82, вправа 206.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...Публіцистичний стиль це.
Ви зараз читаєте: Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу перед глухими. Складання усної розповіді за малюнком