Вимова та правопис закінчень

Тема. Вимова та правопис закінчень – ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 258-262).

Мета. Вчити учнів розрізняти форми прикметників жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини, правильно вимовляти і писати ці форми у реченнях.

Розвивати мовленнєві навички.

Виховувати любов до рідного краю, повагу до народних звичаїв і традицій.

Обладнання: зображення зразків української вишивки, вишитий рушник чи сорочка, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація

навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

А) Учні читають підібрані спільнокореневі антоніми та синоніми до слів малий, чорні, глибокі.

Б) Гра “Відгадай однокласника” (один учень описує однокласника, а інші за описом відгадують, хто це).

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

“Вишита сорочка, як душа моя…” (Євген Базкоровайний).

– Розгляньте зразки української вишивки (вишитий рушник, сорочку). Які почуття викликають у вас ці речі?

– Прочитайте

вірш Євгена Базкоровайного (вправа 258).

– Поміркуйте, чому автор так сказав.

2. Каліграфічна хвилинка (за вправою 259).

– Прочитайте слова вправи.

– Як не помилитися при написанні слова вишивка? (Можна відривати руку при написанні букв и, ш, и, написаних підряд.)

– Прочитайте речення.

– Чи зустрічається у ньому слово вишивка?

– Як воно змінилося? Чому? (Відбулося чергування приголосних [к] – [ц].)

– Які ще приголосні можуть чергуватися? ([г] – [з], [х] – [с]: книга – книзі, муха – мусі.)

– Спишіть слова і речення. У реченні підкресліть прикметник в однині. Визначте його рід і відмінок.

3. Опрацювання нового матеріалу.

1) Знайомство із правилом на с. 119.

2) Застосування правила (вправа 258.2).

Висновок: не залежно від приголосного основи, у давальному і місцевому відмінках однини прикметники жіночого роду мають закінчення – ій.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Самостійна робота з диференційованими завданнями.

І в. (більш складне): вправа 260 (записати подані словосполучення в давальному та місцевому відмінках однини, виділити закінчення прикметників; знайти словосполучення із прикметниками жіночого роду і скласти з ними речення).

II в. (простіше): вправа 261 (списати речення, вставляючи пропущені закінчення, закінчення виділити графічно, пояснити свій вибір).

2. Робота в зошиті.

3. Словникова робота.

Робота зі словом температура.

VI. Підсумок уроку.

– Як розрізнити форми давального і місцевого відмінків?

– Що ви дізналися про правопис прикметників жіночого роду?

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 262 (списати речення, вставляючи пропущені закінчення, пояснити свій вибір).

2. Для тих, хто хоче знати більше: скласти віршовані рядки, використовуючи словосполучення на крислатій яблуні, у вишитій сорочці.

УРОК 65 КОНТРОЛЬНА РОБОТА. АУДІЮВАННЯ

?include(“$DOCUMENT_ROOT/block/list. html”;?> ?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Приклади речення з двокрапкою.
Ви зараз читаєте: Вимова та правопис закінчень