Винахід


Винахід – результат творчої праці в будь-якій суспільно корисній діяльності, який відповідає ознакам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і придатний для використання. В. визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки або до дати конвенційного пріоритету. В. має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не випливає з рівня техніки. В. визнається придатним для використання, якщо його можна застосувати у промисловості,

сільському господарстві, транспорті, зв’язку, охороні здоров’я та в будь-якій іншій галузі суспільно корисної діяльності, Об’єктами В. є: улаштування, спосіб, речовина, штам мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин, а також застосування відомого раніше улаштування, способу, речовини, шгама за новим призначенням. Не визнаються В. наукові теорії і математичні методи; методи організації та управління господарством; плани, умовні позначення, розклади, правила; методи виконання розумових операцій; програми для обчислювальних машин; результати художнього конструювання тощо.

Слова з йо ьо приклади.
Ви зараз читаєте: Винахід