ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

Політологія
ПОРІВНЯЛЬНА ПОЛІТОЛОГІЯ

ПОРІВНЯЛЬНА ПОЛІТОЛОГІЯ: ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

Короткі висновки
Порівняльна політологія як відокремлена частина політичної науки сформувалась у 30-40-х роках XX століття. Виникнення порівняльної політології як самостійного напряму політичної науки зумовлюється суттєвими змінами у світі та необхідністю розширення географічного виднокола політичної науки.
Порівняльна політологія пройшла складний шлях розвитку. Відбувся поступовий перехід від вивчення формальних

інститутів правління до аналізу реальних політичних процесів. В Україні порівняльний (компаративний) метод набуває дедалі більшої популярності в рамках становлення вітчизняної школи порівняльної політології.
Концептуальну основу сучасної порівняльної політології становлять такі поняття політичного аналізу, як “політика”, “влада”, “держава”, “національна держава”. Особлива роль у політичній компаративістиці належить порівняльному методу.
Центральне місце в політичному житті посідає політичний режим. Політична історія людства переконливо свідчить, що політичний лад суспільства
розвивається від тоталітарного через авторитарний до демократичного режиму. Людство виробило різноманітні моделі демократії, громадянські інституції (політичні партії, зацікавлені групи), які сприяють розвитку демократичних засад управління суспільством.
Важливим принципом цивілізованого політичного ладу є розподіл функцій законодавчої, виконавчої та судової влади. Кожна з них має різновиди своїх інституцій і відповідні функції. Беззаперечну роль у демократизації суспільно-політичного ладу відіграють засоби масової інформації.
Контрольні запитання та завдання
1. Які обставини зумовили виникнення порівняльної політології як окремого напряму політичної науки? Дайте характеристику етапів розвитку та сучасного стану порівняльної політології.
2. Визначте концептуальні засади сучасної порівняльної політології.
3. Які типи політичних режимів вам відомі?
4. Схарактеризуйте головні моделі демократії.
5. Що вкладається у зміст понять “зацікавлені групи”, “політичні партії”?
6. Дайте визначення мажоритарної, пропорційної та змішаної систем виборів.
7. Дайте визначення головних гілок влади (парламенти, органи виконавчої влади, судова влада), засобів масової комунікації.
8. Схарактеризуйте форми державного управління та форми державного устрою.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гирбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть: Монографія. – К., 1999. – 240 с.
2. Михальченко Н. И. Украйнское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? – К., 2001. – 440 с.
3. Сарторі Джованні. Порівняльна конституційна інженерія: Пер. з англ. – К„ 2001. – 224 с.
4. Чилкот Ропальд. Теорий сравнительной политологии. В поисках парадигми / Пер. с англ. – М., 2001. -560 с.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Загальні риси клімату.
Ви зараз читаєте: ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ