Випадкова подія. Ймовірність випадкової подіїУРОК № 44

Тема. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події

Мета уроку: закріпити знання учнів про зміст понять випадкова подія, неможлива подія, вірогідна подія, а також про зміст поняття ймовірності випадкової події та формули її обчислення.

Закріпити вміння: класифікувати події, а також застосовувати формулу обчислення ймовірності випадкової події при розв’язуванні відповідних задач. Продовжити роботу з відпрацювання навичок виконання відсоткових розрахунків.

Тип уроку: закріплення знань, відпрацювання вмінь та навичок.

Наочність

та обладнання: опорний конспект № 25.

Хід уроку

I. Організаційний етап

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

II. Перевірка домашнього завдання

Для усвідомленої роботи учнів на цьому етапі уроку можна провести роботу з перевірки виконання вправ домашнього завдання за зразком.

Інший варіант проведення цього етапу уроку – виконання тестових завдань [9, тест 16] з наступною перевіркою та обговоренням результатів їх виконання.

ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів

Оскільки на попередньому уроці

учням було надано досить великий обсяг навчального матеріалу, то основна мета даного уроку полягає в закріпленні вивченого матеріалу та подальшому формуванню в учнів сталих умінь і навичок використання цього матеріалу для розв’язування задач на обчислення ймовірності випадкових подій, а також для розв’язування вправ, що передбачають обчислення ймовірності в ситуаціях, більш складних, ніж ті, що були розглянуті на попередньому уроці.

IV. Відтворення опорних знань учнів

Усні вправи

1. Наведіть і поясніть приклад:

1) випадкової події;

2) неможливої події;

3) вірогідної події.

2. Що означає, якщо ймовірність деякої події дорівнює: 1) Випадкова подія. Ймовірність випадкової події; 2) 0; 3) 1?

3. Обчисліть (з обгрунтуванням) ймовірність події:

1) з класу, у якому навчається 24 учні, серед яких 9 хлопців, навмання виберуть якого-небудь хлопця;

2) з ящика, у якому лежать 2 білі, 3 чорні та одна червона кулька, навмання виберуть чорну кульку;

3) з ящика, у якому лежать 3 чорні кульки, навмання витягнуть білий кубик;

4) з ящика, у якому лежать 3 чорні кульки, навмання витягнуть чорну кульку.

V. Відпрацювання вмінь

Письмові вправи

Зміст письмових вправ уроку може бути таким:

1) задачі на обчислення ймовірності випадкових подій (з використанням перебору варіантів та найпростіших формул комбінаторики);

2) на повторення: задачі на відсоткові розрахунки та на складання математичних моделей.

Методичний коментар

Зміст вправ та мета їх розв’язування такі самі, як і на попередньому уроці (якщо дозволяють успіхи учнів, підвищується рівень складності задач за рахунок задач на застосування найпростіших формул комбінаторики): відпрацьовуємо зміст понять випадкових, вірогідних, неможливих подій, а також класичну формулу обчислення ймовірності.

VI. Підсумки уроку

Учитель проводить контрольне опитування учнів за запитаннями, аналогічними за змістом контрольним запитанням попереднього уроку.

V. Домашнє завдання

1. Повторити матеріал, що міститься в опорному конспекті № 25.

2. Виконати самостійну роботу (див. нижче) за варіантом, указаним учителем.

Самостійна робота

Варіант 1

1. З класу, у якому навчається 28 учнів, 16 брали участь у спартакіаді. Яка ймовірність того, що навмання вибраний учень цього класу брав участь у спартакіаді?

2. У ящику лежать 18 кульок, з яких дві білі. Яка ймовірність того, що навмання витягнуті 2 кульки білі?

3. З натуральних чисел від 1 до 28 навмання вибирають одне. Яка ймовірність того, що воно не є дільником числа 28?

4. Підкинули два гральні кубики. Яка ймовірність того, що сума очок на кубиках дорівнює 6?

5. З букв розрізної абетки складено слово “мир”. Потім букви слова перемішують і навмання беруть одну за одною. Знайдіть ймовірність того, що буде складене початкове слово.

Варіант 2

1. З класу, у якому навчається 30 учнів, 16 брали участь у шкільній олімпіаді з математики. Яка ймовірність того, що навмання вибраний учень цього класу брав участь в олімпіаді?

2. У ящику лежать 16 кульок, з яких дві чорні. Яка ймовірність того, що навмання витягнуті 2 кульки чорні?

3. З натуральних чисел від 1 до 20 навмання вибирають одне. Яка ймовірність того, що воно не є дільником числа 20?

4. Підкинули 2 гральні кубики. Яка ймовірність того, що сума очок на кубиках дорівнює 8?

5. З букв розрізної абетки складено слово “море”. Потім букви слова перемішують і навмання беруть одну за одною. Знайдіть ймовірність того, що буде складене початкове слово.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Головні ознаки риб.
Ви зараз читаєте: Випадкова подія. Ймовірність випадкової події