Виробнича потужність

Виробнича потужність – здатність підприємства (цеху, дільниці, агрегату) випускати за певний час максимальну кількість продукції певного асортименту та якості. Найважливішими міжгалузевими показниками В. п. є: впровадження досягнень науково-технічного прогресу (кількість створених і впроваджених зразків нових типів машин, обладнання, приладів тощо); витрати на впровадження нової техніки і технології та їх економічна ефективність; коефіцієнти електроозброєності праці; електрифікації виробничого процесу; загальна потужність енергетичного

устаткування тощо; коефіцієнти фондоозброєності праці; механізації та автоматизації виробництва; питома вага прогресивних технологій тощо; питома вага прогресивних видів обладнання, передусім автоматизованого; коефіцієнт змінності використання обладнання тощо; основні технологічні показники використання обладнання; показники, які характеризують використання оборотних фондів; показники, що характеризують якість продукції підприємства загалом (частка конкурентоспроможної продукції в загальному її обсязі та нової продукції, її надійність).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Дослід майкельсона.
Ви зараз читаєте: Виробнича потужність