ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ

ТЕМА 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 7. ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ

Цілі: закріпити знання про положення в ПС, будову атомів лужних, лужноземельних елементів, біологічну роль цих елементів; фізичні й хімічні властивості простих речовин, утворених цими елементами, та їх сполук; твердість води, її види (постійна, тимчасова), методи її усунення (зменшення); вміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють хімічні властивості

лужних і лужноземельних металів, основний характер їх оксидів і гідроксидів, методи усунення обох видів твердості води.

Обладнання: ПСХЕ, таблиця “Будова електронних оболонок атомів елементів І-IV періодів”.

Тип уроку: закріплення (розвивальне диференційоване навчання), семінар.

Форми роботи: корегувальна частина – фронтально, навчальна частина – робота в гетерогенних групах, контрольна частина – індивідуальні диференційовані завдання.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

III. Корегувальна частина семінару (10 хв.)

1. Дайте порівняльну характеристику

положення у ПС та будови атомів елементів: а) Натрію та Калію; б) Натрію та Магнію.

2. Які спільні хімічні властивості проявляють натрій, калій і магній? Запишіть рівняння реакцій, які це підтверджують, на прикладах калію й кальцію. У чому їх відмінність?

3. Який характер мають оксиди Натрію, Калію та Магнію? Запишіть рівняння реакцій, які це підтверджують, на прикладі натрій оксиду.

4. Який характер мають гідроксиди Натрію, Калію та Магнію? Запишіть рівняння реакцій, які підтверджують це, на прикладі калій гідроксиду.

IV. Навчальна частина семінару (15 хв.)

1. Згадайте, що таке твердість води, види твердості, методи усунення.

2. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

Ca(HCO3)2 ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ CaCO3 ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ CaO ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ Ca(OH)2 ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ CaCl2 ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ CaCO3

3. Який об’єм водню (н. у.) утвориться внаслідок взаємодії 4,6 г натрію з водою?

4. Яка маса солі утвориться внаслідок взаємодії магній оксиду з 200 г 9,8%-го розчину сульфатної кислоти?

V. Контрольна частина семінару (18 хв.)

Завдання рівня А (11-12 балів)

1. Порівняйте хімічні властивості калію й кальцію. Складіть відповідні рівняння реакцій.

2. Лужний метал масою 390 г прореагував з водою. При цьому утворилося 112 л газу. Який це метал?

Завдання рівня В (9-10 балів)

1. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

Mg(HCO3)2 ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ MgCO3 ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ MgO ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ MgSO4 ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ Na2SO4

2. Який об’єм водню (н. у.) утвориться внаслідок взаємодії кальцію з 200 г 3,65%-го розчину хлоридної кислоти?

Завдання рівня С (до 8 балів)

1. Закінчіть рівняння реакцій:

А) K + H2O ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ

Б) Na2O + SO2 ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ

В) Ca + S ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ

Г) MgO + HCl ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ

Д) Ca(OH)2 + CO2 ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ

2. Магній масою 9,6 г прореагував із хлоридною кислотою. Який газ (н. у.) утворився? Який його об’єм?

VI. Підбиття підсумків уроку

Учні здають роботи.

VII. Домашнє завдання


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Рівнобедрений трикутник формули.
Ви зараз читаєте: ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ