Вивчення складу, властивостей, застосування природного й супутнього нафтового газів, нафти й продуктів їх переробки

УРОК 10

Тема. Вивчення складу, властивостей, застосування природного й супутнього нафтового газів, нафти й продуктів їх переробки

Мета: закріпити знання про природні джерела органічних речовин, склад нафти, природного газу, поширення в природі, галузі застосування, про склад, фізичні властивості нафти, процеси переробки й продукти перегонки нафти, їх застосування, детонаційну стійкість бензину.

Обладнання: таблиці, додаткова література, ППЗ “Органічна хімія”, проекти та презентації учнів, роздавальний матеріал.

Тип уроку:

З(Т-М).

Форми проведення: “Мікрофон”, “Міні-тести”, “Взаємоперевірка”, “Творчала бораторія”, “Незакінчені речення”.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань.

“Мікрофон”

Учні по черзі промовляють основні поняття теми, отримуючи по черзі уявний мікрофон.

– Природні джерела вуглеводнів;

– природний газ;

– супутній нафтовий газ;

– газовий бензин;

– сухий газ;

– нафта, її види;

– нафтопродукти;

– крекінг та його види;

– детонаційна стійкість бензину;

октанове число.

IV. Систематизація знань

1. Міні-тести

Виберіть правильні відповіді. Відповідей може бути декілька.

1) Вкажіть природні джерела вуглеводнів:

А) вода;

Б) кам’яне вугілля;

В) вапняк;

Г) нафта.

2) Вкажіть основну теорію походження нафти:

А) теорія будови органічних речовин;

Б) теорія мінерального походження;

В) теорія О. М. Бутлерова;

Г) теорія органічного походження.

3) Вкажіть основні компоненти природного газу:

А) азот;

Б) метан;

В) етан;

Г) гелій.

4) Вкажіть чим відрізняється супутній нафтовий газ від природного:

А) кращий вид палива;

Б) містить менше метану;

В) має більш різноманітний склад;

Г) його спалюють під час добування.

5) Вкажіть переваги природного газу перед вугіллям:

А) більш екологічно чисті продукти згоряння;

Б) потребує більшого об’єму повітря для спалювання;

В) має вищу теплоту згоряння;

Г) є сировиною для хімічної промисловості.

6) Вкажіть правильну відповідь щодо складу нафти:

А) газуваті, рідкі та тверді вуглеводні;

Б) рідкі та тверді вуглеводні;

В) рідкі вуглеводні;

Г) газуваті та тверді вуглеводні.

7) Вкажіть фізичні властивості нафти:

А) рідина темно-бурого кольору;

Б) безбарвна рідина;

В) густа оліїста рідина;

Г) добре розчинна у воді.

8) Вкажіть спосіб первинної переробки нафти:

А) фільтрування;

Б) перегонка;

В) відстоювання;

Г) випарювання.

9) Вкажіть основні продукти первинної перегонки нафти:

А) водень;

Б) гас;

В) етан;

Г) газойль.

10) Вкажіть світлі нафтопродукти:

А) мазут;

Б) бензин;

В) етан;

Г) газойль.

11) Вкажіть правильне твердження щодо крекінгу:

А) процес сполучення низькомолекулярних речовин з утворенням високомолекулярних;

Б) розщеплення вищих вуглеводнів з утворенням нижчих;

В) приєднання водню до молекул вуглеводнів;

Г) відщеплення водню від молекул вуглеводнів.

12) Вкажіть правильну відповідь щодо застосування газойлю:

А) паливо в котельних установках;

Б) паливо для тракторів;

В) пальне для дизелів;

Г) пальне для ракет.

13) Вкажіть правильне твердження щодо детонаційної стійкості бензину:

А) здатність бензину вибухати у двигунах внутрішнього згоряння;

Б) здатність бензину згоряти без вибуху у двигуні з іскровим запалюванням;

В) підвищення октанового числа бензину з допомогою спеціальних добавок;

Г) стійкість бензину до нагрівання.

14) Вкажіть правильне твердження щодо застосування гасу:

А) паливо в котельних установках;

Б) паливо для тракторів;

В) пальне для дизелів;

Г) пальне для автомобілів.

Застосовуємо метод “Взаємоперевірка”.

2. “Творча лабораторія”

Складіть рівняння реакцій за схемами.

Вивчення складу, властивостей, застосування природного й супутнього нафтового газів, нафти й продуктів їх переробки

3. Напишіть рівняння реакцій, які можуть відбуватися під час крекінгу речовин

А) Гексану;

Б) декану;

В) додекану.

V. Закріплення знань

“Незакінчені речення”

1) Нафта – це ______(1)________ рідина, ______(2)________ кольору, ______(3)_________ за воду, у воді практично ______(4)________.

1 – масляниста, 2 – чорно-бурого, 3 – легша, 4 – нерозчинна.

2) Крекінг – це ______(5)________ вуглеводнів на більш ______(6)________ вуглеводні.

5 – розклад, 6 – леткі.

3) Детонаційна стійкість ______(7)________ – це здатність бензину згоряти без ______(8)________ у двигуні з іскровим запалюванням.

7 – бензину, 8 – вибуху.

4) Чим вище октанове число, тим більше ______(9)________ бензин перед ______(10)________ і тим кращі експлуатаційні якості він має.

9 – стійкий, 10 – детонацією.

Розв’язуємо задачу (фронтально).

Бак автомобіля заповнений бензином, масова частка гептанових ізомерів у якому становить 20 % і октанових – 80 %. Який об’єм кисню потрібний для спалювання бензину масою 30 кг (н. у.)?

VI. Підбиття підсумків уроку

VII. Домашнє завдання

Учні об’єднуються в групи й готують проекти на теми:

1. Парниковий ефект.

2. Фотохімічний смог.

3. Кислотні дощі.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Тести з бухгалтерського обліку з відповідями.
Ви зараз читаєте: Вивчення складу, властивостей, застосування природного й супутнього нафтового газів, нафти й продуктів їх переробки