Виявлення спиртів


АНАЛІЗ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

2 . Визначення властивостей речовин

Клас органічних речовин можна ідентифікувати за їх функціональними групами та іншими типовими властивостями.

2.1 . Виявлення спиртів

Спирти можна виявити за допомогою окисно-відновних реакцій. У результаті окиснення гідроксильної групи в карбонільну відбувається відновлення відповідного реагенту. Зміна кольору є ознакою наявності спиртів.

Приклад. При визначенні наявності алкоголю в крові (алко-тест) калій дихромат оранжевого кольору в сульфатнокислому середовищі відновлюється в зелені іони Хрому (III).

Виявлення спиртів

Увага: третинні спирти цим способом виявити неможливо.

Будова риби.
Ви зараз читаєте: Виявлення спиртів