Вказівні (співвідносні) слова у складнопідрядному реченні – Складнопідрядне реченняСИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Складнопідрядне речення

Вказівні (співвідносні) слова у складнопідрядному реченні

Досить часто в головних частинах складнопідрядних речень уживаються так звані Вказівні, або Співвідносні, слова, які пояснюються підрядною частиною. Найпоширенішими з них є вказівні займенники Той, такий. Рідше в ролі вказівних слів можуть уживатися означальні займенники Все, всякий, кожен. Вказівними можуть бути також займенникові прислівники Там, туди, звідти, доти, так, стільки, настільки.

Вказівним словам у підрядній

частині відповідають сполучники і сполучні слова, з якими вони утворюють своєрідні пари (граматичні комплекси): Той – хто, той – що, той – чий, такий – який, все – що, кожен – хто; туди – куди, там – де, тоді – коли, доти – доки, звідки – звідти, так – як, стільки – скільки Й под. Хто мовчить, Той двох навчить. Чия земля, Того й хліб. Який татко, Таке й дитятко. Не Все, Що жовте,- золото. Там криниця, Де вербиця. Тоді сусід добрий, коли мішок повний. Доки є земелька, Доти й розум в Омелька. Як робить, так і родить. Скільки світа, Стільки й дива (Народна творчість).

Вказівні слова є членами речення

головної частини, й часто складнопідрядні речення без них не можуть бути побудовані. Наприклад: Який цар, Такий і люд. Хто добре працює, Тому й щастить. Чий берег, Того й вода. Стільки смутку, Скільки й радості (Народна творчість).

Зверніть увагу!

1. Не слід плутати вказівні слова з парними сполучниками Коли… то, коли б… то, як… то, якби… то й под., у яких другий компонент, як і вказівні слова, знаходиться в головній частині, але членом речення не буває, оскільки входить до складу сполучника й не відповідає на питання. Наприклад: Коли сієш густо, То не буде пусто. Коли б не бас, То свині б пас. ЯК не гріє дух, То не гріє і кожух. Якби не було хмар, То ми Б не знали ціни сонцю (Народна творчість).

2. Якщо підрядна частина пояснює головну в цілому, то вказівне слово зливається з підрядним сполучником і стає частиною складеного сполучника (Тому що, через те що, завдяки тому що, незважаючи на те що, після того як і под.). З Андрієм вона рідко й стрічалась, Через те що він ходив лише на нічну зміну, а вдень спав (М. Коцюбинський). Захопивши й собі одну гармату, він поскакав просто на верескливий шум танка, Тому що самого танка все ще не було видно (П. Панч).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Синтаксичного розбір.
Ви зараз читаєте: Вказівні (співвідносні) слова у складнопідрядному реченні – Складнопідрядне речення