Влада й соціальні норми в первісному суспільстві


Частина перша

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 1. Історичний аспект виникнення держави

2. Влада й соціальні норми в первісному суспільстві.

Найдавнішим етапом розвитку людства було первісне суспільство. Колективом первісних людей спочатку було людське стадо, потім плем’я. У невеликих спільнотах, що об’єднували родичів, система відносин між людьми була пов’язана насамперед із родинними зв’язками, з батьківством. Найстарішого представника людського об’єднання завдяки його авторитету й віку визнавали вождем. Непокора йому

могла спричинити негативні наслідки для самого “бунтівника”, який міг залишитися без засобів існування. Адже саме досвід вождя забезпечував елементарні умови для життя первісного колективу. Коли плем’я збільшувалося, його найчастіше очолювала рада старійшин.

Влада в первісному суспільстві грунтувалася не на примусі, а на сімейному й родинному авторитеті. Не було потреби в створенні окремого апарату примусу, насильства, управління. Найважливіші проблеми розв’язувалися на загальних зборах членів племені. На­кази вождя й старійшини сприймалися як обов’язкові. Між представниками суспільства

не було значних суперечностей, майно вважалося спільною власністю всього колективу.

Норми, що складалися в первісному суспільстві, грунтувалися на його економічних потребах. Спроба ухилитися від їх дотримання неминуче призводила до ускладнення життя, ставила під загрозу існування людини та її близьких. Ці норми формувалися протягом тривалого часу й передавалися з покоління в покоління, ставали звичкою.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Речення з дієприкметниковим зворотом приклади.
Ви зараз читаєте: Влада й соціальні норми в первісному суспільстві