ВНУТРІШНІ ВОДИ ЄВРАЗІЇ. НАЙБІЛЬШІ РІЧКИ

УРОК 55. ВНУТРІШНІ ВОДИ ЄВРАЗІЇ. НАЙБІЛЬШІ РІЧКИ

Навчальна мета: створити загальні уявлення про особливості внутрішніх вод Євразії; повторити, поглибити та систематизувати знання про найбільші річки материка; вдосконалювати практичні уміння характеризувати річки, використовуючи карти атласа.

Обладнання: фізична карта Євразії, кліматична карта Євразії, підручники, атласи.

Основні поняття: внутрішні води, річковий басейн, річкова система, режим, живлення, притока, водоспад.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I.

Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

– Від яких чинників залежить забезпеченість материка внутрішніми водами?

– Назвіть найбільші річки Африки, Австралії, Північної й Південної Америки. На яких з названих материків басейни внутрішнього стоку мають найбільші площі? Чим це пояснюється?

– За допомогою карт знайдіть та назвіть: а) найдовшу річку Євразії; б) найпов – новоднішу річку Євразії; в) найглибше озеро Євразії; г) найбільше за площею водної поверхні озеро материка.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Наступним етапом нашого дослідження

материка за типовим планом є характеристика його внутрішніх вод. Естафету кліматичних рекордів Євразії продовжують рекорди гідрографічні. Незважаючи на те що найдовша та найповноводніша річки материка знаходяться поза межами Євразії, нашому континенту теж є чим пишатися: з десяти найдовших річок світу і десяти найбільших озер в Євразії знаходяться п’ять і три відповідно. На нашому материку найпотужніший шар багаторічної мерзлоти, грандіозні гірські льодовики, колосальні запаси підземних вод. Визначимо, як розподіляються внутрішні води та які особливості мають найбільші річки материка.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Загальна характеристика внутрішніх вод

Євразія багата на усі види внутрішніх вод: річки, озера, болота, підземні води, льодовики, великі області вічної мерзлоти, які займають найбільші площі у світі.

2. особливості річкових систем материка Виконання практичної роботи 8 (продовження)

Позначити на контурній карті великі річки Євразії й лінії проходження головних вододілів. (Протягом етапу)

Тільки в Євразії річки належать до басейнів усіх чотирьох океанів, а басейн внутрішнього стоку є найбільшим у світі. Загальний обсяг річкового стоку – 16 тис. км3 на рік.

Найбільшу водостічну площу має Північний Льодовитий океан. Найбільші річки: Об, Єнісей, Лєна, Печора, Північна Двіна, Індигірка, Колима. Мають переважно снігове живлення, узимку надовго замерзають. Другим за величиною є басейн Тихого океану. Найбільші річки: Янцзи, Хуанхе, Амур, Меконг. Переважає дощове живлення. Третій за величиною – басейн Індійського океану. Найбільші річки: Інд, Ганг із Брахмапутрою, Тигр і Євфрат. Мають переважно дощове живлення, а у верхів’ях – льодовиково-дощове. Улітку всі річки під час мусонних дощів і танення гірських льодовиків сильно розливаються, узимку – міліють. До басейну Атлантичного океану належить більшість річок Європи. На крайньому заході річки мають дощове живлення, повноводні протягом року (Сена, Темза, Рейн, Ельба). Річки середньої Європи мають переважно снігове живлення, повінь навесні, межень – влітку (Одар, Дунай, Дніпро, Дністер, Дон). До річок басейну внутрішнього стоку належать Волга, Урал, Сирдар’я, Амудар’я.

3. Річки Євразії

Хуанхе (Жовта ріка) і Янцзи (Блакитна ріка) – найбільші річки Євразії, беруть початок на пустельній північно-східній окраїні Тибету. У верхній течії вони мають глибоке русло й приймають велику кількість приток, які стікають із гір. Рясні мусонні дощі спричинюють катастрофічні повені. Ганг – священна річка індійців, бере початок у льодовиках Гімалаїв. Ріка перетинає густона – селені області Індії й Бангладеш, годує сотні мільйонів людей.

Волга – найбільша з річок Європи, типова рівнинна річка з повільною течією. Бере початок на Валдайській височині, витікаючи непримітним струмком із невеликого болота. У своїй течії на південь Волга приймає сотні приток, найбільші з яких – Ока й Кама.

Весняна повінь.

Дунай – міжнародна річка, перетинає територію семи європейських держав. У нижній течії утворює мальовничу дельту із сотнями мілких рукавів і приток.

Головна річка України – Дніпро. Бере початок на Валдайській височині, перетинає Росію, Бєларусь і протягом 981 км тече територією України. Дніпро приймає близько 1000 приток, має весняну повінь й змішане живлення. Із грудня до середини березня замерзає. Дніпро є найбільшою судноплавною річкою України та важливим джерелом водопостачання.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Складання характеристики річок Євразії за планом. Заповнення таблиці:

Назва річки

До басейну якого океану належит

Місце витоку

Куди впадає

Напрямок течії

Особливості будови

Річкової долини

Основні

Притоки

Режим та живлення

Господарське використання

2. Запитання

– На які види внутрішніх вод багата Євразія?

– Чому внутрішні води розподілені по території материка нерівномірно?

– У яких районах Євразії річкова мережа найбільш густа?

– До басейнів яких океанів належать річки Євразії?

– До якого басейну належать річки, які протікають у вашій місцевості?

– Чому в Євразії області внутрішнього стоку займають великі площі?

– Які характерні ознаки мають річки, що належать до різних басейнів стоку?

– Назвіть особливості режиму, живлення й характеру течії річок вашої місцевості.

– Назвіть причини утворення великих масивів вічної мерзлоти в Євразії.

– У яких районах розташовані гірські й покривні льодовики Євразії?

– Де льодовиків більше – у Європі чи Азії? Чому?

– Де в Євразії, на вашу думку, існують проблеми щодо забезпечення населення прісною водою?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф.

– Випереджальне (окремим учням): підготувати повідомлення про озера – рекордсмени Євразії.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3.50 out of 5)
Loading...Як правильно писати адресу на конверті.
Ви зараз читаєте: ВНУТРІШНІ ВОДИ ЄВРАЗІЇ. НАЙБІЛЬШІ РІЧКИ