Вода


Розділ 3 Вода

На нашій планеті є речовина, якій зобов’язане своїм існуванням усе живе. Їй присвячено безліч пісень, віршів, казок, із нею пов’язано чимало народних звичаїв. Напевно, ви здогадалися, що ця речовина – вода. Вона вгамовує спрагу, знімає втому, дарує радість і енергію.

Вода є хорошим розчинником; у ній розчиняється багато речовин. Водні розчини ми щодня використовуємо в повсякденному житті. Вода бере участь у численних хімічних перетвореннях, які відбуваються в природі, технологічних процесах, живих організмах.

Серед

найважливіших умов, необхідних для здоров’я і повноцінного життя людей, є вживання якісної питної води. Тому охорону водойм від забруднень вважають пріоритетним завданням для нашої цивілізації.

25 Вода

Матеріал параграфа допоможе вам:

> дізнатися про поширеність води в природі;

> пригадати фізичні властивості води.

Будова молекули. Вода – складна речовина, утворена двома елементами – Гідрогеном і Оксигеном. Її хімічна формула – Н2О.

Вода належить до оксидів. Це молекулярна речовина. Графічна формула молекули води –

Вода

На малюнку 72 зображено

моделі молекули води – кулестержневу і масштабну. У кожній моделі атоми подано кульками. Масштабна модель відрізняється тим, що в ній дотримано співвідношення розмірів атомів і молекули.

Вода

Мал. 72. Моделі молекули води (а – кулестержнева; б – масштабна)

Поширеність у природі. Вода – одна із найпоширеніших речовин на нашій планеті. Вона вкриває понад 2/3 поверхні Землі (мал. 73). Приблизно 97 % усієї води знаходиться в морях і океанах. На прісну воду припадає менше 3 %; майже вся вона сконцентрована у снігах і льодах Антарктиди, Арктики, територіях із “вічною мерзлотою”. Річки, озера, ставки містять лише 0,03 % води, наявної па планеті. Саме цю воду (здебільшого, післяочищення) людина використовує для своїх потреб.

Вода

Мал. 73. Вода на планеті Земля

Цікаво знати

За дуже високого тиску вода залишається рідкою до температури 374 °С.

Вода в незначній кількості міститься в атмосфері, причому – у трьох агрегатних станах. Водяна пара зумовлює вологість повітря; із маленьких краплинок води, сніжинок, часточок льоду утворюються хмари, тумани, атмосферні опади. Вода є також у літосфері – як у “вільному” стані (підземні води), так і в “хімічно зв’язаному” (її молекули входять до складу різних природних сполук і мінералів).

Чистої води в природі не існує. Контактуючи з повітрям, вода розчиняє невеликі кількості його компонентів – кисню, азоту, вуглекислого газу. У ній містяться ще й часточки пилу, інші розчинні та нерозчинні домішки.

У живих організмах масова частка води становить від 50 до 99 %. В організмі дорослої людини її приблизно 65 % за масою.

Фізичні властивості. Про важливі фізичні властивості води ви довідалися на уроках природознавства. Загальновідомо, що чиста вода – безбарвна рідина без запаху і смаку, яка замерзає при температурі 0 °С, а закипає при 100 °С (за тиску 760 мм рт. ст.). Вона має густину 1,00 г/см3 (при 4 °С), малу теплопровідність, не проводить електричного струму. Воду в твердому стані називають льодом, а в газуватому стані – водяною парою.

Лід трохи легший за воду; його густина становить 0,917 г/см3. (Інші речовини у твердому стані мають більшу густину, ніж у рідкому.) Між молекулами Н2О у льоді існують порожнини. При таненні вони зникають, і речовина “ущільнюється”. Завдяки тому, що лід не тоне у воді, значна частина водойм не промерзає до дна. Це рятує рибу, інших мешканців річок і озер від загибелі (мал. 74).

Розклад води. Вода – термічно стійка речовина. Її молекули починають руйнуватися за дуже високої температури. При 2500 °С розкладається приблизно 11 % усіх молекул, а при 1000 °С – лише 0,03 %. Продуктами розкладу води є водень і кисень:

Вода

Мал. 74. У річці, вкритій кригою, життя триває

Вода

Воду можна також розкласти за дії на неї постійного електричного струму (мал. 75).

Вода

Мал. 75. Розклад води постійним електричним струмом

Вода – сполука Гідрогену з Оксигеном. Її формула – Н2О.

Вода с однією з найпоширеніших сполук у природі; вона становить основу гідросфери.

За звичайних умов вода – безбарвна рідина, яка не мас запаху і смаку, кипить при температурі 100 °С, замерзає при 0°С і має густину 1 г/см3. Лід трохи легший за воду.

Молекули води є досить стійкими.

?

181. “Вода” – традиційна назва сполуки із формулою Н2О. Якою має бути її хімічна назва (цю назву не використовують)?

182. Чому в природі немає чистої води? Які домішки можуть бути в ній?

183. Підготуйте невелике повідомлення (за матеріалами з інтернету або інших джерел інформації) на одну із таких тем:

А) забезпеченість прісною водою вашої області (населеного пункту):

Б) вода в народній творчості (прислів’я, приказки тощо);

В) цікаве про воду.

184. Охарактеризуйте фізичні властивості води.

185. Які ви знаєте фізичні константи води, які прийнято за еталони?

186. Маса якого елемента у воді більша й у скільки разів? (Усно.)

187. Обчисліть масові частки елементів у воді.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Правила користування газовою плитою.
Ви зараз читаєте: Вода