ВОДИ СУХОДОЛУ. НАЙБІЛЬШІ РІЧКИ

Мета:

– створити загальні уявлення про особливості внутрішніх вод Євразії; повторити, поглибити та систематизувати знання про найбільші річки материка; вдосконалювати практичні вміння характеризувати річки за тематичними картами атласу;

– розвивати вміння самостійно визначати способи навчальних дій у рамках запропонованих умов та вимог; свідомо виконувати способи раціональної навчальної діяльності: складати цілеспрямований опис об’єкта типовим планом;

– розвивати пізнавальні можливості, самостійність, самовдосконалення,

увагу, пам’ять.

Обладнання: фізична карта Євразії, кліматична карта Євразії, підручники, атласи, контурні карти, комп’ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть наводити приклади річок Євразії, знаходити та показувати їх на карті; характеризувати типи річок за їхнім живленням і режимом.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Бесіда

– Від яких чинників залежить забезпеченість материка внутрішніми водами?

– Назвіть найбільші річки Африки, Австралії,

Північної й Південної Америки.

– На яких з названих материків басейни внутрішнього стоку мають найбільші площі?

– Чим де пояснюється?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом “Дивуй!”

Наступним етапом нашого дослідження материка за типовим планом є характеристика його внутрішніх вод. Естафету кліматичних рекордів Євразії продовжують гідрографічні рекорди. Незважаючи на те, що найдовші та найповноводіші річки материка перебувають поза межами Євразії, нашому континенту теж є чим пишатися: з десяти найдовших річок світу п’ять течуть в Євразії, з десяти найбільших озер – три в Євразії. На нашому материку найпотужніший шар багаторічної мерзлоти, грандіозні гірські льодовики, колосальні запаси підземних вод. Визначимо, як розподіляються внутрішні води, які особливості мають найбільші річки материка.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальна характеристика внутрішніх вод

Робота з мультимедійною презентацією

Загальний обсяг річкового стоку в Євразії – найбільший у світі й становить 16 тис. км3/год. Найдовша та найповноводіша річка Євразії – Янцзи (5800 км). Характерною ознакою Євразії є величезна площа басейнів внутрішнього стоку. Річки цих басейнів не досягають океанів, а впадають у замкнуті озера або губляться в пісках. За загальною площею басейнів внутрішнього стоку (30 % площі материка) Євразія не має собі рівних.

В Євразії багато озер, вони різняться за розміром, водним режимом та походженням. Особливо багато озер на північному заході Євразії в умовах вологого прохолодного клімату.

Євразія має значні запаси підземних вод. Найбільші артезіанські басейни розташовані між шарами осадових порід у надрах великих рівнин. З областями складчастостей пов’язані виходи мінеральних вод, які мають лікувальні властивості, серед яких найбільш відомі цілющі джерела Кардових Вар у Чехії, Віші у Франції, в Українських Карпатах, на Камчатці, Японських островах. В Ісландії та на Камчатці багато гейзерів. Багаторічна мерзлота в Євразії займає найбільші площі у світі. Вона покриває майже 1/3 території Азії. Товщина мерзлого шару гірських порід коливається від кількох метрів на північному заході до 1200 м на півночі. Навесні та влітку, коли верхній шар мерзлих порід розтає, утворюються численні болота.

Сучасне зледеніння Євразії охоплює острови Арктики й найбільш високі гірські системи. Покривними та гірськими льодовиками вкриті значні площі Євразії – близько 230 тис. км2. Покривне зледеніння типове для таких островів, як Ісландія, Шпіцберген, Нова Земля. Гірські льодовики покривають найвищі гірські системи світу: Гімалаї, Тянь-Шань, Памір, Куень-Лунь, Каракорум, Альпи.

Висновок 1. Євразія багата всіма видами внутрішніх вод: річками, озерами, болотами, підземними водами, льодовиками; області багаторічної мерзлоти займають найбільші площі у світі.

2. Дослідження особливостей річкових систем материка

Робота з картою “Світовий океан”

Завдання

1) За картами атласу визначте, до басейнів яких океанів належать річки Євразії.

Результати занесіть у таблицю.

Басейни стоку річок

Тихий

Атлантичний

Індійський

Північний Льодовитий

Внутрішній стік

2) Установіть, до якого басейну належать річки, що протікають у вашій місцевості.

Найбільшу водостічну площу має Північний Льодовитий океан. Сюди несуть свої води такі великі річки, як Об, Єнісей, Лена, Печора. Майже всі річки басейну Північного Льодовитого океану живляться талими сніговими водами. Узимку вони надовго замерзають.

Другим за величиною є басейн Тихого океану. Йому належать річки півострова Індокитай і Східної Азії, серед яких найбільші: Янцзи, Хуанхе, Амур, Меконг. Майже у всіх річок цього басейну переважає дощове живлення. У верхів’ях вони гірські, зі стрімкою течією, глибоко врізаються в товщі гірських порід.

Третій за величиною – басейн Індійського океану. До нього належать переважно річки, які беруть початок на Тибетському й Вірменському нагір’ях, у Гімалаях. Це Інд, Ганг із Брахмапутрою, Тигр і Євфрат. Річки цього басейну мають дощове живлення, а у верхів’ях – льодовиково-дощове. Улітку всі річки під час мусонних дощів і танення гірських льодовиків сильно розливаються, узимку – міліють. Особливо велике водопілля трапляється на ріці Ганг, коли рівень води піднімається на 10-12 м.

В Атлантичний океан і його моря впадають річки Західної, Південної й частково Східної Європи. Річкова мережа тут густа, але таких великих рік, як в Азії, немає. Живлення річок та їхній режим різноманітні. На заході, в області морського клімату, річки не замерзають (Сена, Луара тощо). Вони повноводні цілий рік. На сході, там, де взимку буває сніговий покрив і річки замерзають, хоч і ненадовго, формується весняна повінь (Вісла, Одра, Ельба). Річки, які беруть початок в Альпах (Рейн та ін.), мають переважно льодовикове живлення. Великі річки Європи – Дунай, Дніпро, Дністер, що впадають у Чорне море, мають змішане живлення і весняні повені, є важливими транспортними артеріями, джерелами водопостачання й електроенергії.

До областей внутрішнього стоку належать річки, які впадають у Каспійське море. Серед них найбільша річка Європи – Волга, річки, що протікають Туранською низовиною й внутрішніми областями Іранського й Аравійського плоскогір’їв.

Висновок 2. Річки Євразії належать до басейнів усіх чотирьох океанів, а басейн внутрішнього стоку є найбільшим у світі. Тип живлення й режим річок залежить від кліматичних умов – кількості опадів і їхнього розподілу за порами року, а також від переважних температур.

3. Найбільші річки Євразії

Робота з мультимедійною презентацією

Хуанхе (Жовта ріка) і Янцзи (Блакитна ріка) – найбільші річки Євразії, беруть початок на пустельній північно-східній окраїні Тибету. У верхній течії вони мають глибоке русло й приймають велику кількість приток, які стікають із гір. Рясні мусонні дощі часто спричинюють катастрофічні повені. Ганг – священна річка індійців, бере початок у льодовиках Гімалаїв. Ріка перетинає густонаселені області Індії й Бангладеш, годує сотні мільйонів людей. Волга – найбільша з річок Європи, типова рівнинна річка з повільною течією. Бере початок на Валдайській височині, витікаючи непримітним струмком із невеликого болота. У своїй течії на південь Волга приймає сотні приток, найбільші з яких – Ока й Кама. Дунай – міжнародна річка, перетинає територію десяти європейських держав. У нижній течії утворює мальовничу дельту із сотнями мілких рукавів і приток. Головна річка України – Дніпро. Бере початок на Валдайській височині, перетинає Росію, Білорусь і 981 км тече територією України. Дніпро приймає близько 1000 приток, має весняну повінь й змішане живлення. Із грудня до середини березня замерзає. Дніпро є найбільшою судноплавною річкою України та важливим джерелом водопостачання.

Висновок 3. Територією Євразії протікають багато довгих та повно водних річок. Вони є найважливішими транспортними артеріями, джерелами водопостачання, електроенергії.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота 10 (продовження)

Позначте на контурній карті річки: Рейн, Ельба, Дунай, Дніпро, Дністер, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр.

Робота в групах

Гра “Подорож річками Євразії”

Завдання. За допомогою тексту підручника та здійсніть уявну подорож однією з річок Євразії. Результати роботи занесіть у таблицю.

Назва річки

До басейну якого океану належить

Місце витоку

Куди впадає

Напрямок течії

Основні притоки

Режим та живлення

Господарське використання

Робота в групах

Прийом “Творча лабораторія”

Завдання. Опишіть одну з річок Євразії за допомогою синквейну (еенкану) (див. методичний коментар у Додаткових матеріалах до уроку).

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Учитель допомагає учням сформулювати висновок за допомогою питань: На які види внутрішніх вод багата Євразія? Чому води материка розподілені по його території нерівномірно? Які особливості режиму мають річки, що належать до різних басейнів стоку? Які нові знання та уміння ви здобули сьогодні на уроці?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Дослідити особливості режиму, живлення й характеру течії річок вашої місцевості.

3. Випереджальне (окремим учням): підготувати повідомлення про озера – рекордсмени Євразії.

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

Методичний коментар

Дидактичний синквейн (сенкан) набув розвитку в практиці американської школи як ефективний метод розвитку образної мови. Написання синквейна є формою вільної творчості, що вимагає умінь знаходити в інформаційному матеріалі найбільш істотні елементи, робити висновки, коротко їх формулювати.

Синквейн (сенкан) – це вірш, що містить п’ять рядків.

– Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно це іменник).

– Другий рядок – це опис теми, який містить два слова (два прикметники).

– Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно це дієслова).

– Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.

– Останній рядок містить одне слово – синонім до першого слова, в ньому підбито підсумок теми.

Наприклад:

Болото…

Топке, вологе…

Живить, накопичує, оберігає…

Болото природі дуже потрібно!

Комора!


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Прислівники разом окремо через дефіс.
Ви зараз читаєте: ВОДИ СУХОДОЛУ. НАЙБІЛЬШІ РІЧКИ