ВОДИ СУХОДОЛУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 5. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Мета:

Навчальна: розкрити особливості внутрішніх вод Південної Америки, показати залежність формування й особливості живлення, режиму річок Південної Америки від рельєфу і кліматичних умов материка; продовжити формування вміння застосовувати раніше набуті знання в стандартних та нових ситуаціях;

Розвивальна: формувати навички наукового аналізу даних, сприяти розумінню взаємозв’язків природних процесів, розвивати вміння працювати з додатковими джерелами знань, робити висновки й узагальнення, удосконалювати навички самостійної

навчально-пізнавальної діяльності;

Виховна: виховувати культуру спілкування, самостійність, уміння працювати в колективі, повагу до товаришів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, фізична карта Південної Америки, кліматична карта Південної Америки, фото – та відеоматеріали про водні об’єкти материка.

Опорні та базові поняття: витік, дельта, приток, басейн річки, тип живлення, режим річки, тип озера, водоспад, льодовик.

Географічна номенклатура: річки: Амазонка, Парана, Оріноко; водоспади: Анхель, Ігуасу; озера: Маракайбо, Тітікака.

Хід уроку

I.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Характеристика материка як найвологішого призвела до появи ще кількох світових рекордів материка. Про них ми дізнаємося сьогодні.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

– Якого кліматичного поясу, властивого для Південної Америки, немає на інших материках тропічних широт?

Назвіть спільні кліматичні пояси Південної Америки, Африки.

– Де і чому спостерігають найвищі та найнижчі температури на материку Південна Америка?

– Чому на півдні Південної Америки холодніше, ніж на півдні Африки?

– Який океан і чому відіграє найбільшу роль у зволоженні материка?

– Чому пасати зволожують територію Південної Америки більше, ніж Африки?

– Поясніть причини виникнення пустелі Атакама на західному узбережжі Південної Америки.

– Пригадайте особливості тектонічної будови материка.

– Пригадайте особливості розташування великих форм рельєфу на материку.

– Що таке “внутрішні води”? Від чого залежить їх поширення?

– Які є озера за типом озерної котловини? Наведіть приклади таких озер в Африці. Чи є такі, приклади яких ви не можете згадати?

– Як утворюються водоспади? Наведіть приклади вже вивчених відомих водоспадів. Які показники зробили їх такими?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальні особливості внутрішніх вод материка

Густа річкова мережа. Великих озер мало. 20 % об’єму річкового стоку Землі. Головний вододіл – Анди.

Переважання у рельєфі рівнин і розташування значних площ материка в екваторіальному та субекваторіальних типах клімату → панування дощового живлення річок (понад 80 %). Режим річок відповідає сезонності опадів території, де вони протікають.

ВОДИ СУХОДОЛУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 5. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБЄКТІВ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

2. Найбільші річкові системи

Амазонка. Площа басейну дорівнює площі Австралії. Близько 1000 притоків. Довжина 6400 км. За окремими даними довша за Ніл. Підйом південних й північних притоків відбувається в протилежні періоди року, тому Амазонка повноводна цілий рік. У травні-червні спостерігають найбільший рівень води, пов’язаний з таненням льодовиків у верхів’ях. Русло завширшки 5 км у середній течії, в нижній – 80 км, в гирлі до 320 км. Відчувається вплив океанічних припливів і відпливів протягом 1400 км від гирла. Багата флора й фауна.

Парана й Оріноко. Яскраво виражена сезонність режиму. У сухий період суттєво міліють. Оріноко завдовжки 2730 км, завширшки до 3 км. Парана завдовжки 4380 км, має багато порогів, близько 300 водоспадів.

3. Озера

Великих озер мало. Озеро Тітікака найбільше за площею (8 300 км2) високогірне озеро світу (на висоті 3 812 м). Збирає воду з площі близько 58 тис км2. Прісне, але має сольовий склад, схожий з водами Тихого океану. Глибина – 304 м. Не замерзає, має постійну температуру по глибині + 11 °С. Є океанічні види фауни. Озеро Маракайбо найбільше у світі лагунне (13,5 тис км2).

4. Водоспади

Поширені на річках в Андах, на Гвіанському (Анхель, 1054 м) та Бразильському плоскогір’ях (Ігуасу, 800 м).

5. Болота. Льодовики

Великі площі боліт та заболочених земель у долинах усіх великих річок у межах низовин. Льодовики займають вершини Анд відповідно положенню снігової лінії в різних широтах.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

– До басейнів яких океанів належать річки Південної Америки? Як вони розподілені? Яка причина нерівномірного розподілу?

– На якому материку з вивчених басейн внутрішнього стоку більший? Чому?

– Назвіть по одній річці в Африці та Південній Америці, що аналогічні між собою за різними показниками (довжина, режим, тип живлення).

Практична робота 5. Позначення водних об’єктів материка на контурній карті

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Опрацюйте §___.

– Підготуйте додатковий матеріал про рослинний та тваринний світ Південної Америки, сучасні екологічні проблеми материка.

– У рамках дослідження “Природні унікуми Південної Америки” підготуйте повідомлення про природні об’єкти Південної Америки, занесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Правила культурної поведінки.
Ви зараз читаєте: ВОДИ СУХОДОЛУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 5. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)