Водний кодекс України

Водний кодекс України – систематизований законодавчий акт, нормами якого регулюються водні відносини, що виникають у сфері визначення статусу водних об’єктів, їх використання та охорони. Чинний Водний кодекс України прийнятий Верховною Радою України 6.VI.1995. Він охоплює основні положення водного права. На його основі компетентні державні органи приймають підзаконні нормативні акти, які регулюють окремі питання водних відносин, наприклад, питання спеціального водокористування. В. к. У. складається з шести розділів і 24 глав. Перший з цих

розділів – “Загальні положення” містить норми щодо предмета І сфери дії цього Кодексу, водного фонду України, права власності на водні ресурси, компетенції органів управління водним фондом. У розділі 2 – “Державне управління і контроль у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів” йдеться про систему і компетенцію державних органів управління у відповідній галузі, державний облік вод і державний водний кадастр, стандартизацію і нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. У розділі 3-“Водокористування” закріплено права водокористування,
відображено специфіку правового регулювання кожного виду користування водами, визначено порядок надання водних об’єктів у користування, основні права та обов’язки водокористувачів, підстави скасування права водокористування. Розділ 4 – “Охорона вод” включає комплекс правових норм, що регулюють збереження водних об’єктів. Розділ 5 називається “Спори з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Відповідальність за порушення водного законодавства”. Завершується В. к. У. шостим розділом – “Міжнародні відносини”. Тут, зокрема, йдеться про застосування міжнародних договорів у випадках їх колізій з національним водним законодавством.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Гідростатичний тиск.
Ви зараз читаєте: Водний кодекс України