Вплив рекреації на лісових тварин


Лісівництво

РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

Лекція 2. НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЇ НА ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ

2.2 Вплив рекреації на лісових тварин

Із усіх компонентів лісу найбільш вразливим до дії рекреації є тваринний світ. Присутність людей у лісі викликає міграцію та зникнення крупних ссавців та птахів. Зростання рекреаційного навантаження спричиняє зникнення і інших тварин. Причиною зникнення тварин пе­редусім є фактор турбування. Види тварин, які залишаються, втрачають відчуття страху перед людиною. Крім

того, масовий збір плодів, ягід, зникнення окремих видів із надгрунтового покриву, зрідження підліску і тому подібне позбавляє тварин їжі, необхідного маскування та укриття, місць гніздування. Зрідження підліску зменшує чисельність славки-чорноголовки, дрозда, а витоптування надгрунтового покриву та порушення лісової підстилки призводять до зникнення корисних для лісу землерийок. Дослідження у Підмосков’ї показали, що в рекреацій­них лісах зникли більше половини видів тварин, а щільність тих, що залишились, набагато зменшилась. Особливо негативно рекреація впливає на хижаків – куницю, норку, тхора та ін. Зникає
лисиця.

Розповсюджені випадки знищення людиною гадюк, вужів, порушення гнізд хижих птахів, що дуже шкідливо для лісу. Шкода посилюється розповсюдженням бродячих кішок, собак.

У рекреаційних лісах зменшується чисельність мурав’їв. Як пра­вило, мурав’ї залишаються в стиглих насадженнях, у першу чергу – у хвойних деревостанах.

Зі збільшенням рекреаційного навантаження зростає чисельність мікрофауни, але за рахунок ентомошкідників.

Всі ці негативні зміни в рекреаційних лісах потребують цілого ряду заходів, які прийнято називати біотехнічними. Саме у такий спосіб можливе зменшення негативного впливу людини на тваринний світ.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Дихання тварин.
Ви зараз читаєте: Вплив рекреації на лісових тварин