Вправа 14

Вправа 14

1. Дано:

L = 0,5 м

α = 90°

В = 2 ? 10 -62 Тл

FA = 0,15 Н

Два паралельні провідники, якими йде струм одного напряму, притягуються під дією сили Ампера. На два паралельні пучки електронів також діє сила Ампера, але вона менша за кулонівську силу відштовхування, тобто FA < Fкул. Через це, у випадку з паралельними пучками, переважає відштовхування.

Розв’язання:

На провідник зі струмом у магнітному полі діє сила Ампера, що визначається з формули FA = ВIl sin α.

Звідси Вправа 14 class=""/> Оскільки sin α = sin 90о = 1, то Вправа 14

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Вправа 14

Підставимо числові значення: Вправа 14

Відповідь: сила струму в провіднику 15 А.

I – ?

2. Дано;

І = 0,2 м

M = 10 г = ?10 -2 кг

α = 90°

I = 2 А

В = 0,49,Тл

β – ?

Розв’язання:

На провідник зі струмом у магнітному полі діють три сили: сила тяжінняВправа 14Та сила АмпераВправа 14Сила натягу ниткиВправа 14

Оскільки

провідник зі струмом знаходиться в рівновазі, то за II законом Ньютона: Вправа 14

Вправа 14

Виберемо систему координат і спроектуємо на неї всі сили.

Вправа 14

ЗвідсиВправа 14ТодіВправа 14Вправа 14Вправа 14

Значення сили Ампера визначається за формулою FA = ВIl sin α.

Оскільки sin α = sin 90° = 1, то FA = ВIl. Тоді Вправа 14

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Вправа 14

Підставимо числові значення: Вправа 14

Відповідь: на кут 64°.

3. Дано:

І = 20 см = 0,2 м

α = 90°

Т = 4 г = 4 10-3 кг

І = 10 А

FА = mg

Розв’язання:

Існує два варіанти напряму магнітної індукції, за’ яких сила Ампера зрівноважить силу тяжіння. Якщо струм йде зліва направо, то за правилом лівої руки магнітна індукція буде направлена від спостерігача, а якщо справа наліво, то навпаки.

Вправа 14Вправа 14

Значення сили Ампера визначається за формулою FA = ВIl sin α Оскільки sin 90° = 1, то FA = ВIl. ЗвідсиВправа 14. Оскільки FA = mg, то Вправа 14

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Вправа 14

Підставимо числові, значення:

Вправа 14

Відповідь: залежно від напряму струму магнітна індукція буде напрямлена або до нас, або від нас, а її модуль 20 мТл.

В – ?

4. Дано:

І = 1 м

І1 = І2 = 5 А

Вправа 14

R = 40 см = 0,4 м

Розв’язання:

Сила взаємодії двох паралельних провідників зі струмом визначається за формулою: Вправа 14

Перевіримо одиниці фізичних величин: Вправа 14

Підставимо числові значення:

Вправа 14

Відповідь: на одиницю довжини діє сила 12,5 мкН.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Множення у стовпчик.
Ви зараз читаєте: Вправа 14