Вправа 2

Вправа 2

1. Дано:

Вправа 2

Вправа 2

Розв’язання: “

А) згідно з принципом суперпозиції полів: Вправа 2

Оскільки силові лінії спрямовані в один бік, то модуль напруженості результуючого поля: Е = Е1 + Е2

Перевіримо одиниці фізичних величин: Вправа 2

Підставимо числові значення: Вправа 2

Б) згідно з принципом суперпозиції полів: Вправа 2

Оскільки силові лінії протилежно

спрямовані, то модуль напруженості результуючого поля: Е = Е1 – Е2

Перевіримо одиниці фізичних величин: Вправа 2

Підставимо числові значення: Вправа 2

Знак “-” означає, що силові лінії результуючого поля спрямовані в один бік з силовими: лініями другого поля. Отже, Вправа 2

В) згідно з принципом суперпозиції полів: Вправа 2

Оскільки силові лінії взаємно перпендикулярні, то модуль напруженості результуючого поля знайдемо з паралелограма векторів напруженості Вправа 2

Перевіримо одиниці фізичних величин:

src="/images/image082_27.jpg" class=""/>

Підставимо числові значення: Вправа 2

Відповідь: а) Вправа 2 б) Вправа 2В) Вправа 2

Е – ?

2. Дано

Вправа 2

Q1= 2 ? 10-9 Кл

Q2 = -4 ? 10-9 Кл

А = 10 см = 0,2 м

Розв’язання:

Згідно з принципом суперпозиції полів: Вправа 2

Оскільки заряди мають протилежні знаки, то силові лінії спрямовані в один бік. Отже, модуль напруженості результуючого поля дорівнює Е= Е12 + Е2.

В точці, що розміщена на відстані Вправа 2Від зарядів,

Модуль напруженості поля першого заряду: Вправа 2

А модуль напруженості поля другого заряду:Вправа 2

Отже, Вправа 2

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Вправа 2

Підставимо числові значення:

Вправа 2

Відповідь: напруженість поля Вправа 2

Е – ?

3. Дано:

Q1 = -3 ? 10-6 Кл

Q2 = 1,2 ? 10-7 Кл

A = 12 cm = 0,12 м

Розв’язання:

Згідно з принципом суперпозиції полів: Вправа 2

Оскільки заряди мають протилежні знаки, то силові лінії спрямовані в один бік. Напруженість результуючого поля буде дорівнювати нулю в точці А, що лежить на лінії, яка проходить через заряди за меншим по модулю зарядом.

Вправа 2

Отже, Е1 = – Ег.

Модуль напруженості поля першого заряду в точці А:

Вправа 2А другого заряду: Вправа 2

Вправа 2

2х = х + а; 2х – х = а; х = а: х = 0,12 (м).

Відповідь: на відстані 12 см за першим зарядом.

Х – ?

4 . Дано:

Q1 = 2 ? 10-6 Кл

Q2 = 1,6 ? 10-7Кл

Вправа 2

A = 5 см = 0,05 м

B = 3 см = 0,03 м

C = 4 см = 0,04 м

Розв’язання:

Вправа 2

Згідно з принципом суперпозиції полів: Вправа 2

В точці А силові лінії взаємно перпендикулярні. Отже, модуль напруженості результуючого поля в цій точці знайдемо з паралелограма векторів напруженості:Вправа 2

Модуль напруженості поля першого заряду в точці А:

Вправа 2 а другого заряду:Вправа 2

Отже, Вправа 2

Перевіримо одиниці фізичних величин: Вправа 2

Підставимо числові значення:

Вправа 2

Відповідь: напруженість електричного поляВправа 2

E – ?

5. Дано:

А = 30 см = 0,3 м

Вправа 2

Q1 = q2 = 2 ? 10-7 Кл

Розв’язання:

Вправа 2

Оскільки заряди кульок однакові, а точки А і Б знаходяться на однаковій відстані, то ЕА = ЕБ = Е.

Згідно з принципом суперпозиції полів Вправа 2

В точках А і Б силові лінії взаємно перпендикулярні.

Отже, модуль напруженості результуючого поля знайдемо з паралелограма векторівВправа 2

Модуль напруженості поля першої кульки Вправа 2

А другої Вправа 2 Тоді Вправа 2

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Вправа 2

Підставимо числові значення:

Вправа 2

Відповідь: напруженість поля у вершинах квадрата Вправа 2

ЕА – ? ЕБ – ?

6. Дано:

Q1 = 16 ? 10-6 Кл

Q2 = -24 ? 10-6 Кл

А = 10 см = 0,1 м

B = 4 см = 0,04 м

Вправа 2

Розв’язання:

Точка може знаходитися або між тілами, або за першим тілом.

Згідно з принципом суперпозиції полів:

Вправа 2

А) Якщо точка знаходиться між тілами, то силові лінії напрямлені в один бік. Отже, модуль напруженості результуючого поля дорівнює:

Е = Е1 + Е2.

Модуль напруженості поля першого тіла Вправа 2

А другого тіла Вправа 2 Тоді Вправа 2

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Вправа 2

Підставимо числові значення:

Вправа 2

Б) Якщо точка знаходиться за першим тілом, то силові лінії напрямлені в різні боки. Отже, модуль напруженості результуючого поля дорівнює Е = Е1 + Е2.

Модуль напруженості поля першого тіла Вправа 2 а другого

Вправа 2 ТодіВправа 2

Підставимо числові значення:

Вправа 2

Відповідь: якщо точка знаходиться між тілами, то напруженість поля Вправа 2 а якщо за першим тілом, то Вправа 2

E -?

7. Дано:

Q1 = q2 = q3 = q

Розв’язання:

Вправа 2

Згідно з принципом суперпозиції полів: Вправа 2

Спроектуємо вектори напруженості полів кожного із зарядів на вісь ОО1: Вправа 2

Знайдемо кут α. Радіус описаного навколо основи кола дорівнює Вправа 2 Тоді Вправа 2Вправа 2

Вправа 2Вправа 2

Модуль напруженості поля одного заряду: Вправа 2

Оскільки заряди однакові та знаходяться на однаковій відстані, то модуль напруженості результуючого поля в точці А:

ЕА= Е0+ Е0+ Е0=3 Е0

Оскільки Вправа 2

Перевіримо одиниці фізичних величин: Вправа 2

Відповідь: напруженість поля у вершині тетраедра Вправа 2

ЕА-?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Образотворче мистецтво польсько-литовської доби.
Ви зараз читаєте: Вправа 2