ВПРАВИ НА ДОЦІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У МОВЛЕННІ

Урок 47. ВПРАВИ НА ДОЦІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

У МОВЛЕННІ

Мета: практично ознайомити учнів із ступенями порівняння прикметників; провести спостереження за формами прикметників найвищого ступеня (без уживання термінів);вчити використовувати ступені прикметників у мовленні; збагачувати словниковий запас; формувати мовленнєві навички; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 162, с. 85)

– Прочитайте розповідь,

яку ви склали вдома.

– Це художній текст чи науково-популярний? Обгрунтуйте свою думку.

– Які прикметники ви використали у своїй розповіді? Назвіть їх.

2. Каліграфічна хвилинка

В в ел ер ів ул

Село Вербівка потонуло у вербах.

– До яких частин мови належать слова, подані в реченні?

– Якої з вивчених частин мови тут немає?

– Додайте прикметники до іменників. (Невеличке село Вербівка потонуло у зелених вербах.)

– Яке речення у вас вийшло? Прочитайте його.

– Розберіть за будовою ці прикметники.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми розширимо

уявлення про прикметник, дізнаємось, як можуть бути пов’язані значення прикметника і його будова.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над віршем. Вправа 165 (с. 86)

– Прочитайте виразно вірш.

– Назвіть прикметники, які зустрілися вам у цьому вірші.

– Розгляньте, як утворився прикметник найкращий.

ВПРАВИ НА ДОЦІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У МОВЛЕННІ

– Які зміни у будові вплинули на значення прикметників?

2. Робота над словами в рамці (с. 86)

– Спробуйте пояснити, як утворилися прикметники найспритніші, найясніші.

Мовчазне читання слів учнями

– Хто бажає правильно прочитати слова в рамці?

– Запишіть ці слова з пам’яті.

– Для одного з прикметників другого стовпчика утворіть “ланцюжок ступенів”.

– Складіть речення з одним із прикметників.

3. Самостійна робота. Вправа 1 бб (г. 86-87)

– Самостійне читання тексту учнями.

– Усне виконання першого завдання до тексту.

– Списування тексту з граматичним завданням.

– Перевірка виконаної роботи.

– Назвіть словосполучення прикметника з іменником.

– Який прикметник уживається в множині? (Найласкавіші)

– Який рід мають прикметники, вжиті у тексті в однині?

4. Фізкультхвклинка

Щось не хочеться сидіти,

Треба трохи відпочити:

Раз – підняти руки вгору,

Два – нагнутися додолу,

Не згинайте, діти, ноги,

Як торкаєтесь підлоги.

Три, чотири – прямо стати,

Будем знову починати.

Хто зуміє присідати

І ногам роботу дати?

Раз – піднялись, два присіли,

Хай мужніє наше тіло.

Хто втомився присідати,

Може вже відпочивати.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над загадками і прислів’ями. Вправа 163 (с. 55)

– Прочитайте і відгадайте загадки.

– Прочитайте прислів’я і поясніть їх зміст.

– Знайдіть у записах прикметники-антоніми.

– Спишіть прислів’я, підкресліть у них прикметники.

2. Робота в парах. Вправа 164 (с. 85)

– Прочитайте текст, доповнюючи його прикметниками з довідки. Словникова скарбничка

– Поясніть значення слів: клуня, виринають.

– Які букви ви вставите в словах з пропущеними буквами?

– Обгрунтуйте правопис цих слів за допомогою правила.

– Назвіть головні члени у першому реченні.

3. Розвиток зв’язного мовлення

– Опишіть український вишитий рушник, використовуючи подані прикметники.

Лляний, тонкий, білий, полотняний, український, дорогий, простий, красивий, кольоровий, червоний, чорний, народний, рослинний орнамент.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Про що дізналися на сьогоднішньому уроці?

– Чого навчилися?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 167, с. 87.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...6 речень з граматичною основою.
Ви зараз читаєте: ВПРАВИ НА ДОЦІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У МОВЛЕННІ