ВПРАВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДМІНКА ПРИКМЕТНИКАУрок 53. ВПРАВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДМІНКА ПРИКМЕТНИКА У РЕЧЕННІ

Мета: формувати вміння визначати у процесі виконання навчальних вправ відмінки прикметників за відмінками іменників; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідного краю.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 178, с. 93)

– Визначте тип списаного вами тексту.

– Прочитайте речення із дібраними з довідки прикметниками.

– Назвіть головні члени у першому і другому реченнях

другого абзацу.

2. Словниковий диктант

Телефон, трамвай, тролейбус, інженер, океан, портрет.

– За вибором з одним із словникових слів складіть речення, використовуючи прикметники.

3. Самостійна робота

– Спишіть текст, вставляючи у дужках потрібні закінчення.

– Підкресліть прикметники, виділіть у них закінчення.

– Визначте їх рід, число, відмінок.

Втомлен.. мати спочиває на порозі. Крізь прочинен.. вікно доноситься тих., мелодія. Аж раптом чую знайом., мамин голос.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що відмінок прикметників можна визначити

не лише за закінченням прикметника, але й за відмінком іменника, з яким він пов’язаний.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Аналітична вправа

– Визначте відмінок прикметників та іменників у кожному стовпчику.

Цікавої

Полю

Білим

Пригоди

Безмежному

Снігом

– Утворіть словосполучення, поєднавши слова лівого і правого стовпчиків.

– Що цікавого ви помітили? (Прикметник стоїть у тому самому відмінку, що й іменник.)

– Чи можна до іменника у родовому відмінку приєднати прикметник у називному відмінку?

2. Колективне виконання вправи 179 (с. 94)

– Виразне читання вірша учнями та визначення його теми.

– Відшукування прикметників, ужитих у переносному значенні.

– Визначення відмінка прикметників з обгрунтуванням своїх міркувань.

3. Ознайомлення з алгоритмом визначення відмінка прикметника (с. 94)

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Тренувальна вправа 180 (с. 94-95)

– Яка головна думка тесту?

– Самостійне виконання учнями другого завдання до вправи.

– Перевірка виконаної роботи.

Колискову (3.), маленьким (Ор.), веселі (3.), з бадьорою (Ор.), далека (Н.), коротшою (Ор.), цікавішою (Ор.).

– Зверніть увагу на два останні прикметники (коротшою, цікавішою).

– Від яких прикметників вони утворені? ( Короткий, цікавий)

– Які форми прикметників можна утворити за зразком, поданим у третьому завданні вправи?

– Запишіть каліграфічно виділене речення (с. 95).

– Знайдіть у ньому підмет і присудок. (Підмет – Батьківщина, присудок – пісні)

– Визначте їх відмінок.

– Поширте речення прикметниками.

– У якому відмінку стоять прикметники?

2. Поетична хвилинка

– Прослухайте запис “Пісні про рушник” на слова А. Малишка.

– Спробуйте з пам’яті вставити пропущені прикметники.

…(Рідна) мати моя, ти ночей не доспала, і водила мене у поля край села, і в дорогу… (далеку) ти мене на зорі проводжала, і рушник… (вишиваний) на щастя дала.

Хай на ньому цвіте… (росяниста) доріжка, і… (зелені) луги, й… (солов’їні) гаї,

І твоя… (материнська)… (ласкава) усмішка, і… (засмучені) очі… (хороші) твої.

Для учнів, які потребують допомоги, учитель може роздати картки-підказки.

Слова для довідок: рідна, далекий, вишиваний, росяниста, зелений, солов’їний, материнська, ласкава, засмучений, хороший.

3. Творча робота

– Від поданих словосполучень утворіть прикметники за зразком.

Зразок: минулий рік – минулорічний.

Багато років – …

Каре око – …

П’ятий поверх – …

Легке крило – …

Світле волосся – …

Прудка нога – …

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Від чого залежить відмінок прикметника?

– Як визначити відмінок прикметників?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 181 (2), с. 95; правило (с. 94).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


При пре префікси.
Ви зараз читаєте: ВПРАВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДМІНКА ПРИКМЕТНИКА