Вправляння у встановленні зв’язків слів у реченнях. Спостереження за вживанням числівників у мовленні


Урок 117

Тема. Вправляння у встановленні зв’язків слів у реченнях. Спостереження за вживанням числівників у мовленні

Мета: актуалізувати знання дітей з цієї теми, удосконалювати вміння аналізувати речення, виділяючи головні та другорядні члени речення, встановлювати зв’язок слів у реченні; розвивати вміння виділяти і використовувати у мовленні числівників; виховувати любов до природи.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

– Встановіть зв’язки, вкажіть

головне слово у кожному словосполученні.

Іменник + дієслово

? (іменник, займенник) + прикметник; дієслово + ? (прислівник);

? (іменник) + числівник;

? (дієслово, прикметник) + займенник.

– Наведіть приклад словосполучення “іменник + числівник”.

– Введіть це словосполучення в речення.

– Усно встановіть зв’язок слів у реченні.

III. Оголошення теми й мети уроку

– Сьогодні ми будемо згадувати все, що знаємо про зв’язок слів у реченні, особливу увагу звернемо на числівники.

ІV. Закріплення та систематизація знань

1. Самостійна робота із вправою 224 Завдання 4 опрацювати

письмово коментовано.

– До першого речення складіть схему речення.

– Визначте частини мови у другому реченні. Яких частин мови ви там не зустріли?

2. Диктант із творчим завданням Один учень працює на дошці.

– Назвіть одним словом кожне із вказаних чисел і запишіть.

Десять одиниць, десять десятків, десять сотень, два десятки, три десятки, вісім десятків, шість десятків, сім сотень, вісім сотень, дев’ять сотень, тисяча тисяч, п’ять десятків, п’ять сотень.

– Які словникові слова були в диктанті? Поясніть їх правопис.

– Чим схожі всі ці числівники? (Вони кількісні.)

– Усно доберіть порядкові числівники до кількісних.

– Складіть усно речення з одним із числівників. З яким словом пов’язаний числівник?

– Поставте у родовому відмінку числівники вісімдесят, п’ятдесят, шістдесят.

3. Робота в парах (вправа 225)

V. Підсумок уроку

1. Бесіда

– Що ми згадали з теми “Речення”?

– Які відомості про числівник ми повторили?

– Які вміння вдосконалювали?

– До чого закликають нас тексти із вправ 224 та 225?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

VI. Домашнє завдання

Вправа 226.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Що таке покриви.
Ви зараз читаєте: Вправляння у встановленні зв’язків слів у реченнях. Спостереження за вживанням числівників у мовленні