Вставні слова (словосполучення, речення)


СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Вставні слова (словосполучення, речення)

Вставними називаються слова, сполучення слів або речення, за допомогою яких виражається ставлення мовця до повідомлення, здійснюється зв’язок між частинами речення чи тексту, оформлюються думки, дається вказівка на джерело повідомлення тощо.

Вставні слова не бувають членами речення й не утворюють словосполучень із членами речення. Сподобавсь, Видимо, козак дівчині (П. Куліш). І степ видно навкруги – до самого, Здається, Чорного моря (В. Близнець). Любо він пісні

виспівує, Було, ясними зорями. Отже, й виспівав собі дівчину любу та гарну (Марко Вовчок). Я тихо мовив, тільки і всього: “Хвалити Бога, я дожив занепаду страшного ворога свого!” (Л. Костенко).

Вставні слова, словосполучення й невеликі вставні речення в усному мовленні виділяються короткими паузами, вимовляються швидше і зниженим тоном.

Зверніть увагу!

У науковій граматиці виділяються Вставлені слова (словосполучення, речення). На відміну від вставних слів (словосполучень, речень), у яких виражається ставлення до висловленого, вставлені конструкції несуть додаткові повідомлення, поповнюють, уточнюють,

розвивають зміст висловлення, вказуючи на якісь деталі чи нові факти. Вставлені слова, словосполучення й речення мають певні особливості і в інтонаційному виділенні (вони виділяються сильніше, ніж вставні), і в розташуванні (вони не можуть стояти на початку основного речення). На письмі вставлені конструкції виділяються тире або дужками. Де-не-де по згарищу тинялись якісь люди – То були, мабуть, нещасні пожильці – і розгрібали димливі купи попелу і сміття (Ю. Смолич). Спізнившись на три хвилини, Зоня з остраху (можливо, був і пішов) та з образи (дозволяє жінці чекати на себе) не помітила Ясінського в автомашині (І. Вільде). Селяни, поприїздивши на обивательських Шкапійках (дехто привіз разом і подушне), розташувались коло будинку, нарізно од панських карет (Панас Мирний).

Твір роздум вчинки людей.
Ви зараз читаєте: Вставні слова (словосполучення, речення)