ВСТУП ДО АЛГЕБРИ

ВСТУП ДО АЛГЕБРИ

ВСТУП ДО АЛГЕБРИ

ВСТУП ДО АЛГЕБРИ

8. 1) Якщо х = 4, то 2х – 3 = 2 • 4 – 3 = 8 – 3 = 5. Якщо х = 0, то 2х – 3 = 2 • 0 – 3 = 0 – 3 = -3. Якщо х = -3, то 2х – 3 = 2 • (-3) – 3 = -6 – 3 = -9.

2) Якщо а = -6, b = 16, то ВСТУП ДО АЛГЕБРИ

3) Якщо m = -7, n = 1,4, k = -0,1, то 3m – 5n + 3k = 3 • (-7) – 5 • 1,4 + 3 • (-0,1) = -21 – 7 – 0,3 = -28,3.

9. 1) Якщо у = -0,5, то 0,4y + 1 = 0,4 • (-0,5) + 1 = -0,2 + 1 = 0,8.

Якщо у = 8, то 0,4y + 1 = 0,4 • 8 + 1 = 3,2 + 1 = 4,2. Якщо у = -10, то 0,4у + 1 = 0,4 • (-10) + 1 = -4 + 1 = -3.

2) Якщо с = -28, d = 15, то ВСТУП ДО АЛГЕБРИ

10. Цілими виразами є вирази:

1) 7а + 0,3; ВСТУП ДО АЛГЕБРИ бо не містять ділення на вирази зі змінними.

11. 1) Різниця числа а і суми чисел b і с; цілий вираз; 2) сума числа а і добутку чисел b і с; цілий вираз; 3) різниця числа х і частки чисел у і z; вираз не є цілим; 4) різниця добутку чисел 2 і m і числа 10; цілий вираз; 5) сума частки чисел а і b і частки чисел с і d; вираз не є цілим; 6) добуток суми чисел а і b і числа с; цілий вираз; 7) сума добутків чисел а і с і чисел b і с; цілий вираз; 8) частка числа a і суми чисел b і 4; вираз не є цілим; 9) добуток різниці чисел а і 6 та суми чисел с в d; цілий вираз.

ВСТУП ДО АЛГЕБРИ

ВСТУП ДО АЛГЕБРИ

15.

300 : (m + n) (год) – рухалися автомобілі до зустрічі.

16. Через ВСТУП ДО АЛГЕБРИ год велосипедист наздожене пішохода.

Якщо а = 4, b = 12, s = 12, то ВСТУП ДО АЛГЕБРИ

ВСТУП ДО АЛГЕБРИ

19. а) 2(b + с + d) – довжина лінії;

Bc + (а – c)d – площа фігури;

Б) 2(b + с + d) – довжина лінії;

Cd + ab – площа фігури;

В) а + 2b + 3с + πd – довжина лінії;

ВСТУП ДО АЛГЕБРИ – площа фігури.

20. а) 2а + 2b + 6d – довжина лінії;

(b – d) • а + 4cd – площа фігури;

Б) 2а – с + 4b + 1,5πd – довжина лінії;

ВСТУП ДО АЛГЕБРИ – площа фігури.

ВСТУП ДО АЛГЕБРИ

23. ВСТУП ДО АЛГЕБРИ – борошна привіз додому селянин;

2) 99 : 9 – 10 = 110 пудів борошна намололи селянину.

24. 1ВСТУП ДО АЛГЕБРИ моркви завезли до їдальні;

2) 40 • 1,8 = 72 кг картоплі завезли до їдальні;

3) 64 + 40 + 72 = 176 кг овочів завезли до їдальні.

25. a/b – правильний дріб, тому а < b, тоді:

1) а – b > 0 – неправильно;

2) ВСТУП ДО АЛГЕБРИ – правильно;

3) ВСТУП ДО АЛГЕБРИ – правильно, бо ВСТУП ДО АЛГЕБРИ

26. 1) Число 5 – корінь рівняння 3x + 1 = 21 – x, бо 3 • 5 + 1 = 21 – 5, 16 = 16 – правильно;

2) Число -2 не є коренем рівняння х(х + 4) = 4, бо -2 • (-2 + 4) = 4, -4 = 4 – неправильно.

ВСТУП ДО АЛГЕБРИ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Які заповідники є в україні.
Ви зараз читаєте: ВСТУП ДО АЛГЕБРИ