ВСТУП. ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ”. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. КЛАСИФІКАЦІЯ КАРТ

УРОК 1. ВСТУП. ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ”. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.

МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. КЛАСИФІКАЦІЯ КАРТ

Навчальна мета: поглибити та систематизувати знання учнів про географію як науку, джерела географічних знань, методи географічних досліджень, поділ карт на групи; ознайомити із структурою та загальним змістом курсу “Географія материків та океанів”; сприяти формуванню пізнавального інтересу до вивчення курсу.

Обладнання: підручники, атласи, географічні словники та енциклопедії,

географічні комп’ютерні диски, відеокасети, фізична карта світу (півкуль), журнали “Навколо світу”, “Гео”, портрети мандрівників та дослідників, фізична карта світу.

Основні поняття: географія, материк, океан, частина світу, методи та джерела географічних досліджень, географічна карта.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

– Організаційно-дисциплінарні вимоги до вивчення курсу;

– повторення критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

– види контролю та практичних робіт;

– необхідні матеріали для вивчення предмета протягом

року (підручник, зошит, зошит з друкованою основою для практичних робіт, атлас, контурні карти тощо);

– вимоги до ведення зошитів тощо.

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

На уроках географії в 7 класі вас очікуватимуть захоплюючі подорожі материками та океанами нашої планети. Ви побуваєте в найвіддаленіших куточках земної кулі, у жарких країнах і там, де панують льоди, побачите найбільші гори та безкраї рівнини, бурхливі водоспади та дивовижні рослини і тварини. Перш ніж розпочати свою подорож, підготуймо необхідне “спорядження” – атласи, зошити, контурні карти, а головне – запасемося терпінням. Шлях буде нелегким, але дуже цікавим.

III. Актуалізація опорних знань і вмінь

– Що вивчає географія? Що означає слово “географія” в перекладі з грецької мови?

– Які науки про Землю ви знаєте?

– Назвіть найбільш важливі географічні відкриття. Хто їх здійснив?

– Яке значення мають географічні карти в житті людей?

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Що вивчає географія материків і океанів

Географія – наука про природу, населення та його господарську діяльність. Сучасна географія розв’язує безліч питань, які виникають внаслідок взаємодії суспільства і природи, займається виявленням зв’язків між компонентами географічної оболонки, законів, згідно з якими вони об’єднуються в єдиний, злагоджений організм.

Материк – велика частина суходолу, з усіх боків оточена океанами та морями. Частина світу – найбільша ділянка суходолу, яка включає територію материка (материків) або його частину разом із прилеглими островами.

Світовий океан – головна частина гідросфери, суцільний водний простір земної кулі.

2. Предмет та завдання курсу

3. Джерела географічних знань

4. методи географічних досліджень

Метод – це конкретний спосіб вивчення того чи іншого явища чи предмета.

Розрізняють загальнонаукові методи (історичний, математичний, комп’ютерного моделювання, системного аналізу та ін.) та суто географічні (спостереження, палеогеографічний, картографічний, геофізичний, геохімічний, геокосмічний тощо).

5. Класифікація карт

Географічна карта – зменшене та узагальнене зображення земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних знаків у певному масштабі та проекції.

Карти поділяються:

– за масштабом: великомасштабні (масштаб більший за 1 : 200 000), середньомасштабні (масштаб від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000) і дрібномасштабні (масштаб менший за 1 : 1 000 000);

– за охопленням території: карти світу та карти півкуль, карти материків, океанів та їхніх частин, карти держав та їхніх частин;

– за змістом: загальногеографічні й тематичні;

– за призначенням: навчальні, туристичні, довідкові, військові, технічні тощо.

Демонстрація зразків карт

V. Закріплення вивченого матеріалу

– Що вивчає географія материків і океанів? Які завдання стоять у наш час перед сучасними географами? Чому географічні знання необхідні кожній сучасній людині?

– Що таке материк? частина світу? Світовий океан? Чим відрізняються поняття “материк” і “частина світу”?

– Які методи географічних досліджень ви знаєте? Які з них використовувалися переважно в минулому, а які – у наш час? Які з методів ви вважаєте найбільш перспективними? Чому?

– За якими ознаками класифікують географічні карти? Які особливості кожної з груп? Чому географічну карту часто називають “другою мовою географії”?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Позначити на контурній карті материки й океани.

– За текстом підручника та картами атласа скласти схему “Поділ карт на групи” та навести власні приклади карт кожної групи.

– Скласти кросворд за темою “Видатні мандрівники й дослідники” із ключовим словом “материк”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Алкени гомологічний ряд.
Ви зараз читаєте: ВСТУП. ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ”. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. КЛАСИФІКАЦІЯ КАРТ