Вуглеводи – КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ


ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 17. КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 17.16. Вуглеводи

Вуглеводи1 – це органічні сполуки, склад яких виражається загальною формулою Сn(Н2O)n, (n і m ≥ 4).

1 Назва збереглася з тих часів, коли їх розглядали як сполуки вуглецю з водою – “вугле-води”.

Відомі також сполуки, що належать до вуглеводів, склад яких не відповідає загальній формулі, наприклад цукор рамноза С6Н12О5.

Вуглеводи є дуже поширеними природними сполуками, входять

до складу рослинних і тваринних організмів. У рослинах вони утворюються в результаті фотосинтезу.

Світло

NСO2 + mН2O −> Сn(Н2O)m + nO2.

Вміст вуглеводів у рослинах становить до 80 % маси сухої речовини, в організмах людини і тварин – до 20 %. Вони відіграють важливу роль у фізіологічних процесах. їжа людини приблизно на 70 % складається з вуглеводів.

Вуглеводи звичайно поділяють на моносахариди, олігосахариди (продукти конденсації двох або кількох молекул моносахаридів) і полісахариди. Серед олігосахаридів найбільше значення мають дисахариди (діози) – продукти конденсації двох молекул моносахаридів


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Як позначається розтягнення в фізиці.
Ви зараз читаєте: Вуглеводи – КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ