Вживання м’кого знака перед закінченням прикметників

ПРИКМЕТНИК

& 28. Вживання м’якого знака перед закінченням прикметників

Хочу зустрітися сама з собою…

253. 1. Прочитай вірш твоєї ровесниці Марти. До чого прагне дівчинка?

Я хочу зустрітися з зіркою,

Котра блукає по найтемніших закутках

Прозорого неба.

Я хочу зустрітися з листком,

На якому виблискує крапля вечірньої роси.

Я хочу зустрітися з місяцем,

Який освітлював би дорогу зірці

І краплі вечірньої роси

На кленовому листку.

А взагалі я хочу зустрітися сама з собою

У віддзеркаленні вічності.

2.

Які почуття, думки навіює поезія? Який той світ, до якого ти линеш думкою?

3. Випиши з тексту прикметники і зв’язані за змістом іменники. що відповідають поданим схемам.

Вживання мкого знака перед закінченням прикметників

4. Визнач рід, число, відмінок прикметників. Зістав ці прикметники за кінцевими приголосними основи.

254. Із поданих складів утвори і запиши слова. Порівняй ці слова за кінцевими приголосними основи.

Вживання мкого знака перед закінченням прикметників

255. 1. Провідміняйте письмово словосполучення: І варіант-ясний літній день; II варіант – ясна літня днина; III варіант – ясне літнє небо. Виділіть закінчення прикметників.

2.

Розгляньте таблиці відмінювання прикметників (на сс. 101 – 102). Зверніть увагу, у яких прикметниках чоловічого, середнього та жіночого роду однини перед закінченням пишеться м’який знак.

У прикметниках чоловічого і середнього роду з основою на м’який приголосний у родовому, давальному та місцевому відмінках однини, а жіночого роду – в родовому та орудному відмінках перед закінченням пишеться знак м’якшення: торішнього, торішньому, у торішньому; торішньої, торішньою.

256. Прочитай речення. Визнач, у якому відмінку вжито виділені словосполучення. Зверни увагу на закінчення прикметників.

1. В осінньому лісі пахне грибами (Микола Луків).

2. В осіннім лісі всюди казка: тут різні барви, кольори (Надія Красоткіна).

У місцевому відмінку однини прикметники чоловічого і середнього роду можуть мати дві форми: в осінньому і в осіннім. Прикметники в короткій формі часто зустрічаються в поетичних творах.

257. 1. Прочитай уривок з оповідання Г. Тютюнника “Дивак”.

Олесь ще малий, головою ледь до клямки дістає. Очі в нього чорні, глибокі, як вода у затінку, дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути увесь світ.

Любить він зиму. Йому подобається робити перші протопти в наметах. Іще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину. Присяде навпочіпки й водить пальцем сюди, туди. Дивись, хата виходить, а з бовдура дим валує, а на тину півень горланить, розчепіривши дзьоба ножицями (ЗаГоигором Тютюнником).

2. Знайди в тексті опис зовнішності Олеся. Що світиться в глибині очей хлопчика? Який світ мрії полонить уяву Олеся?

3. Чи хотілося б тобі подружитися з Олесем? Як ти гадаєш, яким буде хлопчик, коли виросте? Продовж речення.

У майбутньому Олесь буде….

4. Спиши перший абзац тексту. Підкресли прикметники. Добери до них і запиши спільнокореневі слова, антоніми й синоніми.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Дзвінкі і глухі приголосні.
Ви зараз читаєте: Вживання м’кого знака перед закінченням прикметників