WIEDER IN DER SCHULE

LEKTION 1. WIEDER IN DER SCHULE

Stunde 1. Wir gehen in die Schule

4. Хто що робить у школі?

Пояснення

У цій вправі потрібно скласти речення на основі картинок, використовуючи слова з таблички.

Alex singt. Алекс співає (дієслово у формі 3-ї особи однини має закінчення t).

Відмінювання дієслів lesen (читати), singen (співати), malen (малювати), spielen (грати), schreiben (писати), turnen (робити зарядку), rechnen (рахувати):

Відмінювання дієслова singen:

Ich (я) singe

Wir (ми) singen

Du (ти) singst

Ihr (ви) singt

Er, sie,

es (він, вона, воно) singt

Sie (вони)/Sie (Ви) singen

Дієслова malen, spielen, schreiben, turnen відмінюються аналогічно, додаванням до кореня слова осoбових закінчень:

Ich (я) – e

Wir (ми) – en

Du (mil)-st

– ihr (ви) – t

Er, sie, es (він, вона, воно) – t

Sie (вони)/Sie (Bu) – en

Дієслово lesen – сильне дієслово, у якого в другій і третій особі однини коренева голосна е змінюється на іе.

Відмінювання дієслова lesen:

Ich (я) lese

Wir (ми) lesen

Du (ти) liest

Ihr

(ви) lest

Er, sie, es (він, вона, воно) liest

Sie (вони)/Sie (Ви) lesen

Відмінювання дієслова rechnen:

Ich (я) rechne

Wir (ми) rechnen

Du (ти) rechnest

Ihr (ви) rechnet

Er, sie, es (він, вона, воно) rechnet

Sie (вони)/Sie (Ви) rechnen

Корінь дієслова rechnen закінчується групою приголосних chn, у такому випадку між коренем слова й особовим закінченням t буде сполучна голосна е.

Alex singt.

Max m>

Hans und Micki spielen Memory.

Markus rechnet.

Нanna schreibt.

Kocko turnt.

Kitti liest

Stunde 2. Lies bitte!

2. Напиши, будь ласка!

А) Хто не виконує завдання?

Пояснення

У цій вправі тренується заперечення nicht, яке стоїть наприкінці речення.

Kocko rechnet nicht. Коко не рахує.

Відмінювання дієслова zahlen:

Ich (я) zahle

Wir (ми) zahlen

Du (ти) zahlst

Ihr (ви) zahlt

Er, sie, es (він, вона, воно) zahlt

Sie (вони)/Sie (Ви) zahlen

Kocko rechnet nicht.

Micki liest nicht.

Hans singt nicht.

Kocko m>

Micki zahlt nicht.

Hans turnt nicht.

B) Що й кому говорить Кітті?

Пояснення

Наказовий спосіб

Male bitte! Малюй, будь ласка!

У таких реченнях дієслово стоїть на першому місці у формі другої особи однини без особового закінчення.

Для співзвуччя використовується закінчення е (male, singe, turne, zahle, rechne), крім дієслова lesen (lies).

Rechne bitte! – Kocko, rechne bitte!

Male bitte! – Kocko, male bitte!

Lies bitte! – Micki, lies bitte!

Zahle bitte! – Micki, zahle bitte!

Singe bitte! – Hans, singe bitte!

Turne bitte! – Hans, turne bitte!

4. c) Що вміють робити тварини? Склади речення й запиши їх у зошит.

Пояснення

У цій вправі потрібно скласти речення з модальним дієсловом konnen.

Модальне дієслово konnen (могти, уміти, мати можливість) стоїть у реченні на другому місці, а інфінітив смислового дієслова ставиться наприкінці речення.

Der Elefant kann laufen.

Слон уміє бігати.

Відмінювання дієслова konnen:

Ich (я) kann

Wir (ми) konnen

Du (ти) kannst

Ihr (ви) konnt

Er, sie, es (він, вона, воно) kann

Sie (вони) /Sie (Ви) konnen

Der Elefant kann laufen.

Der Tiger kann laufen, klettern und springen.

Der Bar kann laufen und klettern.

Der Papagei kann fliegen, springen und klettern.

Der Fisch kann springen.

D) Кому й що повинен сказати Міккі?

Пояснення

У цій вправі тренується наказовий спосіб зі звертанням.

Amulett, laufe! Амулет, біжи!

Kocko, springe! Коко, стрибай!

Amulett, laufe! Amulett, springe!

Boss, laufe!

Anatol, laufe! Anatol, springe! Anatol, klettere!

Balu, laufe! Balu, klettere!

Aquarell, springe

Kockо, springe! Kocko, klettere! Kocko, fliege!

Stunde 3. Sieben Bruder

7. b) Коли й у що грає Міккі?

Пояснення

У вправі 7b відповідаємо на запитання.

3 назвами днів тижня вживається прийменник an (an dem Montag, где an + dem = am, am Montag).

Wann spielt Micki Tennis? Am Montag. Am Montag spielt Micki Tennis.

Wann spielt Micki Ball? Am Dienstag. Am Dienstag spielt Micki Ball.

Wann spielt Micki Lotto? Am Mittwoch. Am Mittwoch spielt Micki Lotto.

Wann spielt Micki Lego? Am Donnerstag. Am Donnerstag spielt Micki Lego.

Wann spielt Micki Domino? Am Freitag. Am Freitag spielt Micki Domino.

Wann spielt Micki Karten? Am Samstag. Am Samstag spielt Micki Karten.

Wann spielt Micki Blindekuh? Am Sonntag. Am Sonntag spielt Micki Blindekuh.

Stunde 5. Was machst du in Mathe?

3. Що ти робиш на уроках? Склади речення й запиши їх у зошит.

Пояснення

Порядок слів у реченні

Присудок стоїть на другому місці в реченні, у той час як підмет може бути як на першому, так і на третьому місці. Ich singe in Musik. Я співаю на уроці музики.

In Musik singe ich. На уроці музики я співаю.

In Mathe rechne und zahle ich. In Deutsch lese und schreibe ich. In Werken bastle ich. In Musik singe ich. In Kunst male ich. In Ukrainisch schreibe und lese ich. In Englisch lese und schreibe ich.

Stunde 6. Ich mag Deutsch

7. Що подобається й що не подобається Алексу?

Пояснення

Складаємо речення з модальним дієсловом mogen (подобається).

Er mag Deutsch.

Йому подобається німецька мова.

Відмінювання дієслова mogen:

Ich (я) mag

Wir (ми) mogen

Du (ти) magst

Ihr (ви) mogt

Er, sie, es f він, вона, воно) mag

Sie (вони)/Sie (Ви) mogen

Alex mag Mathe, Deutsch, Englisch, Sport, Kunst und Musik. Alex mag Werken nicht.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Характеристика дерева бук широколистих лісів євразії.
Ви зараз читаєте: WIEDER IN DER SCHULE