Хімічні формули


Розділ 1 Початкові хімічні поняття

13 Хімічні формули

Матеріал параграфа допоможе вам:

> з’ясувати, що таке хімічна формула;

> навчитися читати хімічні формули;

> характеризувати склад молекули та речовини за хімічною формулою.

Хімічна формула. Кожна речовина має назву. Однак за назвою не можна визначити, наприклад, скільки і яких атомів міститься в молекулі речовини. Відповіді на це та інші запитання дає особливий запис – хімічна формула.

Хімічна формула – це позначення атома, молекули, речовини за допомогою

символів хімічних елементів та індексів.

Хімічною формулою атома є символ відповідного елемента. Наприклад, атом Алюмінію позначають символом Аl, атом Силіцію – символом Si. Такі формули мають і прості речовини цих елементів (вони складаються з атомів) – метал алюміній, неметал силіцій.

Хімічна формула молекули простої речовини містить символ елемента і нижній індекс – маленьку цифру, записану нижче і справа від символу. Індекс указує на кількість атомів елемента в молекулі.

Молекула кисню складається з двох атомів Оксигену. Її хімічна формула – О2. Цю формулу читають, вимовляючи спочатку

символ елемента, потім – індекс: “о-два”. Формулою О2 позначають не лише молекулу, а й речовину кисень.

Із двохатомних молекул складаються також прості речовини Гідрогену, Нітрогену, Флуору, Хлору, Брому, Йоду. В озоні містяться трьохатомні молекули, білому фосфорі – чотирьохатомні, а сірці – восьмиатомні.

Хімічні формули

Цікаво знати

Молекули простих речовин – фулеренів складаються з десятків атомів: С60, С70 та ін.

► Напишіть хімічні формули озону, білого фосфору і сірки.

У формулі молекули складної речовини записують символи елементів, атоми яких містяться в ній, а також індекси. Молекула вуглекислого газу складається з одного атома Карбону і двох атомів Оксигену. Її хімічна формула – СО2 (“це-о-два”). Запам’ятайте: якщо молекула містить один атом елемента, то відповідний індекс, тобто l, у хімічній формулі не пишуть. Формула молекули вуглекислого газу є також формулою самої речовини.

Хімічні формули деяких сполук містять круглі дужки. Індекс після дужок указує на кількість груп атомів, що записані в них. Так, у формулі Са(ОН)2 є дві групи атомів ОН, а Аl(NO3)3 – три групи атомів NO3. Першу формулу читають “кальцій-о-аш-двічі” (але не “кальцій-о-аш-два”), другу – “алюміній-ен-о-три-тричі”.

Іноді в хімічних формулах замість символів елементів записують “сторонні” літери, а також літери-індекси. Такі формули називають загальними. Приклади формул цього типу: ЕСln, ЕnOm, СxHy. Перша формула слугує для позначення групи сполук елементів із Хлором, друга є загальною для сполук елементів з Оксигеном, а третю використовують, якщо хімічна формула сполуки Карбону з Гідрогеном невідома або її мають визначити.

Якщо потрібно позначити, наприклад, два окремі атоми Алюмінію чи три молекули вуглекислого газу, використовують записи 2Аl, 3СO2. Цифра перед хімічною формулою є коефіцієнтом. Коефіцієнт 1, як і індекс 1, не пишуть.

Якісний і кількісний склад речовини. Ви вже знаєте, що хімічна формула містить інформацію про склад молекули, а отже, відповідної речовини. Характеризуючи якісний склад молекули або речовини, називають елементи, якими вони утворені, а характеризуючи кількісний склад, зазначають:

– кількість атомів кожного елемента в молекулі;

– співвідношення атомів різних елементів у молекулі (речовині).

ВПРАВА. Описати склад сечовини CO(NH2)2(азотне добриво, молекулярна сполука).

Розв’язання

Сечовина утворена чотирма елементами – Карбоном, Оксигеном, Нітрогеном і Гідрогеном (це якісний склад). Молекула сполуки містить по одному атому Карбону і Оксигену, два атоми Нітрогену і чотири атоми Гідрогену; їх співвідношення в молекулі і в самій речовині –

N(С): N(О) : N(N) : N(Н) = 1 : 1 : 2 : 4 (кількісний склад).

(Літерою N позначають кількість частинок – атомів, молекул та ін.)

ВИСНОВКИ

Хімічна формула – запис атома, молекули, речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Кількість атомів кожного елемента вказують у формулі за допомогою нижнього індексу.

Хімічна формула відображає якісний і кількісний склад молекули, речовини.

?

88. Яку Інформацію про атом, молекулу, речовину надає хімічна формула?

89. Яка відмінність між коефіцієнтом і нижнім індексом у хімічних записах? Відповідь поясніть на прикладах.

90. Прочитайте формули: N2, Cl2, P4, NaCl, KHCO3, Al2(SO4)3, Fe(OH)2ON3.

91. Що означають записи: 2H, 2Н2, N2, Li, 4Cu, 3H2O?

92. Запишіть хімічні формули, які читають так: йод-два, ес-о-три; бор – два-о-три; аш-ен-о-два; хром-о-аш-тричі; натрій-аш-ес-о-чотири; ен-аш-чотири-двічі-ес.

93. Складіть хімічну формулу молекули, яка містить:

А) один атом Сульфуру і два атоми Оксигену;

Б) один атом Гідрогену, один атом Нітрогену і три атоми Оксигену;

В) чотири атоми Гідрогену, два атоми Фосфору і сім атомів Оксигену.

94. Охарактеризуйте якісний і кількісний склад молекулярних речовин – хлору Сl2, гідроген пероксиду (перекису ) Н2О2 глюкози С8Н12О6.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Гомологічний ряд алкінів.
Ви зараз читаєте: Хімічні формули