Хімічні властивості алкенів і алкінівТема 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Урок 37

Тема уроку. Хімічні властивості алкенів і алкінів

Цілі уроку: формувати знання учнів про хімічні властивості алкенів і алкінів; вивчити хімічні властивості ненасичених вуглеводнів на прикладі етену й етину, їх реакції з розчинами кислот, лугів, калій перманганату; формувати знання учнів про реакції приєднання в органічній хімії на прикладі приєднання водню й галогенів; розвивати навички й уміння складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей алкенів і алкінів.

Тип

уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: самостійна робота, розповідь учителя, демонстраційний експеримент.

Обладнання: моделі молекул вуглеводнів.

Демонстрація 9. Одержання й горіння етилену.

Демонстрація 10. Одержання й горіння ацетилену.

Демонстрація 12. Реакції ненасичених вуглеводнів з розчинами кислот, лугів, калій перманганату.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

1. Самостійна робота

Варіант І

1. Напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити такі

перетворення:

Хімічні властивості алкенів і алкінів

2. Обчисліть, який об’єм кисню (н. у.) знадобиться для спалювання 8,8 г пропану. (11,2 л)

Варіант ІІ

1. Напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

Хімічні властивості алкенів і алкінів

2. Обчисліть, який об’єм водню (н. у.) виділиться в результаті дегідрування 7,8 г бутану. (2,24 л)

2. Перевірка домашнього завдання

3. Фронтальна бесіда

– Наведіть загальні формули гомологічних рядів алканів, алкенів, алкінів.

– Назвіть види гібридизації в молекулах етану, етену, етину.

– Якими видами хімічного зв’язку утворені молекули етану, етену, етину?

– Порівняйте види ізомерії в алканів, алкенів, алкінів на прикладі бутану, бутену, бутину.

(Троє учнів на дошці записують формули й назви ізомерів.)

– Які вуглеводні (алкени, алкіни, алкани) частіше трапляються в природі? У вигляді яких сполук?

III. Вивчення нового матеріалу

1. Одержання й горіння етилену та ацетилену

Демонстрація 9. Одержання й горіння етилену

1) Одержання етилену дегідратацією етанолу в присутності концентрованої сульфатної кислоти:

Хімічні властивості алкенів і алкінів

2) Горіння етилену.

Демонстрація 10. Одержання й горіння ацетилену

1) Одержання ацетилену з кальцій карбіду:

CaC2 + H2O Хімічні властивості алкенів і алкінів С2Н2 + Ca (OH)2

2) Горіння ацетилену.

2. Хімічні властивості алкенів і алкінів

Складання порівняльної таблиці.

Хімічні властивості

Алкени

Алкіни

1. Реакція горіння

Хімічні властивості алкенів і алкінів

Хімічні властивості алкенів і алкінів

2. Гідрування (приєднання Н2)

Хімічні властивості алкенів і алкінів

Хімічні властивості алкенів і алкінів

3. Галогенування (приєднання Cl2, Br2)

Хімічні властивості алкенів і алкінів

Хімічні властивості алкенів і алкінів

Демонстрація 12. Реакції ненасичених вуглеводнів з розчинами кислот, лугів, калій перманганату

1) Взаємодія етилену з бромною водою й калій перманганатом. (Рівняння реакції записуємо в зошит.)

CH2 = CH2 + Br2 Хімічні властивості алкенів і алкінів CH2Br – CH2Br

Висновок: ненасичені вуглеводні знебарвлюють розчини калій перманганату і бромну воду.

! Реакція з бромною водою (Br2) – якісна реакція на наявність кратного зв’язку!

4. Гідрогалогенування (приєднання НСl, НВr)

Хімічні властивості алкенів і алкінів

Хімічні властивості алкенів і алкінів

Якщо атоми Карбону, які утворюють кратний зв’язок, з’єднані з різною кількістю атомів Гідрогену, то Гідроген із НСl або НВr приєднується до найбільш гідрогенізованого атома Карбону (того атома Карбону, біля якого атомів Гідрогену більше) – правило Марковнікова.

Хімічні властивості алкенів і алкінів

5. Гідратація (приєднання води)

Хімічні властивості алкенів і алкінів

Реакція Кучерова

Хімічні властивості алкенів і алкінів

Загальні способи одержання

Алкени

Алкіни

1. Дегідрування

Хімічні властивості алкенів і алкінів

Хімічні властивості алкенів і алкінів

2. Відщеплення HCl

Хімічні властивості алкенів і алкінів

Хімічні властивості алкенів і алкінів

3. Відщеплення Cl2

Хімічні властивості алкенів і алкінів

Хімічні властивості алкенів і алкінів

*Додаткові способи одержання

А. Алкенів

1. Гідрування алкінів:

Хімічні властивості алкенів і алкінів

2. Дегідратація спиртів (відщеплення води):

Хімічні властивості алкенів і алкінів

Б. Ацетилену

1. Крекінг метану:

Хімічні властивості алкенів і алкінів

2. Карбідний метод:

Хімічні властивості алкенів і алкінів

Одержання карбіду:

Хімічні властивості алкенів і алкінів

IV. Первинне застосування отриманих знань

Тренувальні вправи

– Запишіть рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості етилену й ацетилену:

А) гідрування;

Б) бромування;

В) взаємодія із бромоводнем;

Г) гідратація.

– Поясніть, яка властивість ацетилену використовується під час зварювання металів?

– У результаті згоряння вуглеводню масою 5,6 г утворилося 8,96 л карбон(IV) оксиду (н. у.) і 7,2 г води. Відносна густина цього вуглеводню за воднем дорівнює 14. Установіть формулу вуглеводню.

Хімічні властивості алкенів і алкінів

– У результаті згоряння вуглеводню масою 6,5 г утворилося 11,2 л карбон(IV) оксиду (н. у.) і 4,5 г води. Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 13. Установіть формулу вуглеводню.

Хімічні властивості алкенів і алкінів

– Порівняйте масову частку Карбону в ацетилені й етилені.

V. Підбиття підсумків уроку

1) Назвіть загальні хімічні властивості вуглеводнів.

2) Назвіть відмітні хімічні властивості насичених і ненасичених вуглеводнів.

3) Який клас вуглеводнів найбільш хімічно активний?

4) Яку реакцію можна використати для визначення етану й етину?

5) Яка властивість ацетилену використовується під час зварювання металів?

VI. Оцінювання роботи учнів на уроці

VII. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на питання до нього, виконати вправи.

Творче завдання. Підготувати повідомлення про застосування вуглеводнів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Провідні актори та режисери українського театру.
Ви зараз читаєте: Хімічні властивості алкенів і алкінів